Senat

Preşedinte Senat:


Prof. Univ. Dr. Roxana Vidican

Tel: + 40 264 596385, int. 119, 400
E-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro

Președinți Comisii Senat:

I. Comisia de învățământ, resurse umane și asigurarea calității

Președinte: Prof. Univ. Dr. Ioana Pop

Facultatea de Silvicultură și Cadastru

Tel: + 40 264 596385

E-mail: popioana@usamvcluj.ro

II. Comisia de cercetare, inovare și transfer tehnologic

Președinte: Prof. Univ. Dr. Dan Vodnar

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Tel: + 40 264 596385, int. 119, 400

E-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro

III. Comisia administrativă, de patrimoniu și management financiar

Președinte: Prof. Univ. Dr.  Mugurel Jitea

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Tel: + 40 264 596385, int. 119, 400

E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

IV. Comisia socială şi cu activități studenţeşti

Președinte: Prof. Univ. Dr. Leon Muntean

Facultatea de Agricultură

Tel: + 40 264 596384, int. 119, 400

E-mail: leon.muntean@usamvcluj.ro

V. Comisia de relaţii internaţionale şi strategie instituțională

Președinte: Prof. Univ. Dr. Andrei Mihalca

Facultatea de Medicină Veterinară

Tel: + 40 264 596384, int. 119, 400

E-mail: amihalca@usamvcluj.ro

VI. Comisia pentru cartă, regulamente și incompatibilități

Președinte: Conf. Univ. Dr. Crina Mureșan

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Tel: + 40 264 596385, int. 119, 400

E-mail: crina.muresan@usamvcluj.ro

 

Secretar Senat

Anca Florea
Tel: + 40 264 596385, int. 119, 400
E-mail: senat@usamvcluj.ro

Skip to content