Calendar acordare burse SEM II an universitar 2022-2023

CALENDAR
de acordare a burselor pe semestrul II
în anul universitar 2022-2023

13.03.2023 – 27.03.2023 – ora 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor sociale la decanatele facultăților;
29.03.2023 – ora 15.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;
Până la data de: 31.03.2023 – ora 15.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;
03.04.2023 – ora 15.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;
04.04.2023 – 11.04.2023 – depunerea extraselor de cont BCR din partea studenților care beneficiază de bursă la Biroul Serviciu Social (camera 2, Mansardă) sau se vor transmite online la adresa: raluca.macarie@usamvcluj.ro.
Pe extrasul de cont trebuie să fie menționate: Facultatea, Specializarea, Anul de studiu și numărul de telefon.

Notă! Pentru bursele sociale lunile pentru care se va aduce adeverința de salariu sunt:
Noiembrie 2022, Decembrie 2022 și Ianuarie 2023.

 

Prorector cu activități sociale și studențești, Prof. dr. Leon Muntean 

Director Social, Humeniuc Paula

   

BURSE SOCIALE Link                  
   
   
   
   
   
Acte bursa sociala                    
Anexa 4 RU 43, Cerere pentru acordarea burselor sociale                    
Anexa 5 RU 43, Declarație pe propia răspundere                    
                     
BURSE DE PERFORMANȚĂ                    
   
   
   
   
   
                     
Anexa 6 RU 43, Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material                    
                     
BURSE MEDICALE                    
   
   
   
   
   
Acte bursă medicală  
Anexa 6 RU 43,  Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material