Calendar acordare burse sem I an univ. 2020-2021

 

CALENDAR

de acordare a burselor pe semestrul I

în anul universitar 2020-2021

 

 

19.10.2020-02.11.2020, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând urmatoarele link-urile: burse sociale, burse performanta sau burse medicale );

04.11.2020, orele 10.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;
-Facultatea de Horticultura

04.11.2020-06.11.2020, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

09.11.2020, orele 14.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;
-Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor
-Facultatea de Horticultura

10.11.2020-20.11.2020 – trimiterea extraselor de cont BCR la serviciul social din partea studenților care beneficiază de bursă (se vor transmite online accesând link-ul: extras cont)

 

 

           Prorector cu activități sociale și studențești,                                      Sef Serviciu Social,                    

                    Prof. dr. Leon Muntean                                                                  Paula  Humeniuc                                                                   

 

BURSE SOCIALE Link                  
burse.agricultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf–YpclDMDp3HWKqNHFbv3VoH9d_YEuJeOUgvW3OBQmfPNZQ/viewform
burse.horticultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWCiRrdvg-1aGsHSItOdAascJezLObMrUPeUGMccrwyYxvdw/viewform
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSC2BEmWWw1bTqoPaipx7ptjBN_1zAAccutQmYoSgcf3jf7w/viewform
burse.fsta@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeEVDQ48xZED3_GKAwCGt3JgIsAG2v8R-WHoltrRrvfHdYrw/viewform
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDjZ9jF2zoyhwelJtOLnoraieXGt0DWCsIdZgcJ6II9UtdAw/viewform
Acte bursa sociala                    
Anexa 4 RU 43, Cerere pentru acordarea burselor sociale                    
Anexa 5 RU 43, Declarație pe propia răspundere                    
                     
BURSE DE PERFORMANȚĂ                    
burse.agricultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo-RBb7sZxx4HPwQxbr6oDYxdpOuT1e_k7m4tNII8hgbCKog/viewform
burse.horticultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAKiFwM3uBNgEOCmC8nkh5CBieNWkvNYhdMwchjAb_dNKKpw/viewform
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewsgkRua9d2IY1f918_yr70SwEeQEAyJt8vNnOaDIlwHeaqw/viewform
burse.fsta@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX_Cv4ACCR_mj_Of_TWwq9MJbHNS3e2_bEYc-A_Wh0eqlM0Q/viewform
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2B405FunXPLs0t8AfeUnoLPjgFr3KQN3ltn5-Gy4_fVtolw/viewform
Acte bursă performanţă                    
Anexa 6 RU 4, Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material                    
                     
BURSE MEDICALE                    
burse.agricultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1Zfl-MpNQeoHMHxPpVJEqE1a3e31XnZGZOUQjWHggZA-Qw/viewform
burse.horticultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArG0lIJqq7IHAnhIM2dM0ZleJHRXgqYLBg6nt-kfWqUXlVQ/viewform
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_nY6opUzEXAyZBfpD_6PtVtTl07_6P8zJ8GhVdec4QKZ1Lg/viewform
burse.fsta@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuP2kWKBnNT3xTBN2cbRE3YkCf-emDs007LS0ptzme5233ZQ/viewform
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nkzN_gAPW0o8nUdm-jKGRReoRWV2LEwVusTbdDHHaQYtcQ/viewform
Acte bursă medicală  
Anexa 6 RU 43,  Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material