Calendar acordare burse SEM II an universitar 2023-2024

 

CALENDAR

de acordare a burselor pe semestrul II

în anul universitar 2023-2024

 

26.02.2024 – 11.03.2024 – ora 14.00  – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării    burselor sociale la decanatele facultăților;

13.03.2024 – ora 15.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

Până la data de:  15.03.2024 – ora 15.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

19.03.2024 – ora 15.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj – Napoca;

19.03.2024 – 29.03.2024 – depunerea extraselor de cont BCR/ BT din partea studenților care beneficiază de bursă pe semestrul II și nu au beneficiat de bursă pe semestrul I, accesând link-ul:

                  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhBeHgMCxlqinvFwr-JYHCcq68cpzazSBhWVuX89VdC39TQ/viewform

Notă!    Pentru bursele sociale perioada pentru care se va aduce adeverința de salariu este:

              Februarie 2023 – Ianuarie 2024.

 

           Prorector cu activități sociale și studențești,                                        Șef Serviciu Social,                    

                    Prof. dr. Adrian Macri                                                              Humeniuc Paula           

Skip to content