Calendar acordare burse sem I an univ. 2020-2021

 

CALENDAR

de acordare a burselor pe semestrul II

în anul universitar 2020-2021

 

08.03.2021 – 22.03.2021, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând link-urile: burse sociale/medicale);

24.03.2021, orele 15.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca;

25.03.2021 – 26.03.2021, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

29.03.2021, orele 15.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca;

30.03.2021 – 09.04.2021 – trimiterea extraselor de cont BCR la serviciu social din partea studenților care beneficiază de bursă (se vor transmite online accesând link-ul: extras cont sau pe e-mail la adresa: raluca.macarie@usamvcluj.ro)

Vor depune extrasele de cont doar studenții care NU au beneficiat de bursă în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Notă!    Pentru bursele sociale lunile pentru care se va aduce adeverința de salariu sunt:              Noiembrie 2020, Decembrie 2020 și Ianuarie 2021.

 

           Prorector cu activități sociale și studențești,                                      Sef Serviciu Social,                    

                             Prof. dr. Leon Muntean                                                           Humeniuc Paula        

                                                                   

 

BURSE SOCIALE Link                  
burse.agricultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf–YpclDMDp3HWKqNHFbv3VoH9d_YEuJeOUgvW3OBQmfPNZQ/viewform
burse.horticultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWCiRrdvg-1aGsHSItOdAascJezLObMrUPeUGMccrwyYxvdw/viewform
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSC2BEmWWw1bTqoPaipx7ptjBN_1zAAccutQmYoSgcf3jf7w/viewform
burse.fsta@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeEVDQ48xZED3_GKAwCGt3JgIsAG2v8R-WHoltrRrvfHdYrw/viewform
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDjZ9jF2zoyhwelJtOLnoraieXGt0DWCsIdZgcJ6II9UtdAw/viewform
Acte bursa sociala                    
Anexa 4 RU 43, Cerere pentru acordarea burselor sociale                    
Anexa 5 RU 43, Declarație pe propia răspundere                    
                     
BURSE DE PERFORMANȚĂ                    
burse.agricultura@usamvcluj.ro  
burse.horticultura@usamvcluj.ro  
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro  
burse.fsta@usamvcluj.ro  
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro  
                     
Anexa 6 RU 4, Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material                    
                     
BURSE MEDICALE                    
burse.agricultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM1Zfl-MpNQeoHMHxPpVJEqE1a3e31XnZGZOUQjWHggZA-Qw/viewform
burse.horticultura@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArG0lIJqq7IHAnhIM2dM0ZleJHRXgqYLBg6nt-kfWqUXlVQ/viewform
burse.zootehniebiotehnologii@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_nY6opUzEXAyZBfpD_6PtVtTl07_6P8zJ8GhVdec4QKZ1Lg/viewform
burse.fsta@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuP2kWKBnNT3xTBN2cbRE3YkCf-emDs007LS0ptzme5233ZQ/viewform
burse.medicinaveterinara@usamvcluj.ro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-nkzN_gAPW0o8nUdm-jKGRReoRWV2LEwVusTbdDHHaQYtcQ/viewform
Acte bursă medicală  
Anexa 6 RU 43,  Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material