Campus

USAMV Cluj-Napoca este posesoarea unui campus care totalizează 26 ha, dintre care 21 ha sunt localizate în incinta centrală a universităţii. Marea majoritate a clădirilor existente au fost construite în secolul trecut. În campusul universităţii sunt 11 clădiri cu spaţii destinate procesului dactic, cu amfiteatre, săli de curs, săli pentru lucrări practice, săli de seminarii şi laboratoare.

USAMV Cluj-Napoca dispune de un ansamblu de clădiri cu o suprafaţă utilă totală de 21.812 mp. Aceste sunt dedicate activităţii didactice. Totodată, Universitatea mai dispune de terenuri cu suprafaţă totală de 440.299 mp. Terenurile şi construcţiile sunt în proprietatea USAMV Cluj-Napoca.

Spaţiile pentru activitatea didactică (21.812 mp) constau în: 8 amfiteatre, 23 săli de curs, 18 săli de seminarii, 201 laboratoare pentru lucrări practice, 35 laboratoare cu tehnică de calcul, 304 birouri şi cabinete. Deasemenea, există o aulă, o bază sportivă, un spital veterinar cu clinici, o bibliotecă, o platformă de mecanizare (cu atelier auto şi hală pentru maşini agricole), ateliere de întreţinere, pe specialităţi (mecanic, electric, tîmplărie), staţie pilot pentru tehnologia prelucrării produselor agricole, 2 livezi (una în campus şi una la SDE), o grădină agrobotanică, o pepinieră viticolă, un parc dendrologic, 4 baze de practică cu scop didactic şi o editură (Academic Pres).

În prezent, infrastructura de cercetare a USAMV Cluj-Napoca cuprinde 2 institute de cercetare – Institutul de ştiinţele vieţii şi Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei.

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive, studenţii beneficiază de o Bază sportivă care cuprinde: sală de sport, sală de fitness cu aparate, vestiare, duşuri. De asemenea, în aer liber sunt amenajate două terenuri pentru competiţii sportive (unul pentru minifotbal şi unul pentru tenis), care funcţionează şi în nocturnă. Suprafeţele amenajărilor şi construcţiilor sportive din cadrul Bazei sportive a USAMV Cluj-Napoca sunt următoarelele: în aer liber – teren pentru minifotbal (gazon artificial), cu dimensiunile de 50 m x 25 m şi teren pentru tenis de câmp (gazon artificial), cu dimensiunile de 30 m x 14 m; spaţii acoperite – sală de sport cu parter şi etaj, cu suprafaţa utilă de 359 mp, care cuprinde sala pentru jocuri sportive, cu dimensiunile de 25 m x 12 m, vestiare şi anexe. Sala de sport cuprinde şi un teren de baschet şi dotările necesare pentru practicarea tenisului de masă.

USAMV Cluj-Napoca are în componenţă Stațiunea Didactică Experimentală, în cadrul căreia există staţiuni de cercetare şi producţie utilizate şi cu scop didactic şi ca locuri de practică pentru studenţi. Staţiunea Jucu sunt 1227.22 ha de câmpuri experimentale ce se intind pe raza unitatilor administrativ teritoriale a comunelor Jucu, Bontida si Apahida; Ferma Cojocna care realizează cercetări aplicate, pe cele 671.5 ha. În cadrul exploatației de la Cojocna unviersitatea deține efective mari de bovine, suine, ovine și păsări; Stațiunea de Cercetări Horticole (SCH) a trecut în administrarea USAMV Cluj-Napoca prin HG 881/2015. SCH se întinde pe o suprafață de 164.25 ha; Ferma “Șapca Verde Florești” se întinde pe o suprafață de 18 ha. Ferma Hoia ce se întinde pe o suprafață de 92.23 ha. Pe o suprafată de 35 ha exista în prezent un proiect de finantare în derulare, de circa 30 milioane lei, pentru modernizarea infrastructurii existente.  Suprafaţa totală este de peste 2000 ha. USAMV Cluj-Napoca deţine în proprietate şi o suprafaţă de 30 ha de pădure.

Grădina Agro-botanică a fost extinsă şi transformată în parc agrobotanic, acoperind practic tot campusul universităţii şi încorporând şi parcul central, livada, via şi pădurea, toate fiind reorganizate după un nou concept şi puse la dispoziţia întregii comunităţi. De asemenea, USAMV Cluj-Napoca dispune de un acvariu, cu o bogată colecţie tematică de peşti, oferită ca material didactic şi profesorilor din sistemul preuniversitar.

Pentru cazarea studenţilor universitatea dispune de 5 cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de cazare de 1.380 locuri, ceea ce permite  satisfacerea a aproximativ 80% din totalul cererilor de cazare. Căminele au fost modernizate în ultimii patru ani şi dotate cu sisteme de supraveghere video și conexiune la Internet în fiecare cameră. De asemenea, căminele sunt dotate cu reţea Internet şi cablu TV, studenţii beneficiid gratuit de aceste servicii. În fiecare cămin există oficii dotate cu aparate de gătit (cuptoare, cuptoare cu microunde, plite), maşini de spălat şi uscatoare pentru rufe, pe fiecare palier. Universitatea dispune de locuri de cazare pentru studenți într-un număr adecvat și care oferă condiții de viață și de studiu în conformitate cu normele tehnice, de siguranță și igienico-sanitare în vigoare.

USAMV Cluj-Napoca are un restaurant studenţesc care poate asigura servirea mesei pentru aproximativ 480 de persoane/zi şi un Club. Activitatea căminelor studenţeşti, precum şi activitatea clubului şi a restaurantului studenţesc, se derulează conform unor regulamente proprii.

Biblioteca a fost  inaugurată în luna octombrie 2015. Clădirea dispune de spaţii generoase destinate studiului sau relaxării, depozite pentru cărţi şi publicaţii periodice, birouri pentru personalul bibliotecii. Acestea sunt amplasate pe 6 nivele însumând peste 5000 mp., oferind servicii la cele mai înalte standarde celor 5000 de utilizatori.

Skip to content