Cazare

CAZARE OCTOMBRIE 2023 – ÎNSCRIERI ÎN PERIODA 01 IULIE- 31 AUGUST 2023

Facultatea   Formular on-line
Facultatea de Agricultură   Facultatea de Agricultură 
Facultatea de Horticultură   Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii   Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară   Facultatea de Medicina Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor   Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
Facultatea de Silvicultură și Cadastru   Facultatea de Silvicultură și Cadastru
Doctorat   Doctorat

 

CALENDAR CAZARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Liste Preliminare Cazari

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Facultatea de Silvicultură și Cadastru 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor
Doctorat

 

Liste Finale Cazari

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Facultatea de Silvicultură și Cadastru 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor
Doctorat

PROGRAM CAZARE 22-23 septembrie 2023

Acte necesare pentru cazare:


Căminele studențești sunt unități aflate în proprietatea şi administrarea Universității de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMVCN) care asigură condiții de viață, odihnă și studiu pentru studenții, masteranzii și doctoranzii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine, pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai USAMVCN.

Căminele funcționează pe tot parcursul anului universitar, cu excepția vacanței de vară, când acestea se închid în vederea efectuării reparațiilor și igienizărilor. Anumite cămine pot funcționa vara in regim hotelier, la tarife aprobate anual de Consiliul de Administrație.

Comisia de Cazare pe Universitate:

 • Președinte comisie: Prorector activități sociale și studențești;
 • Membri:
  • Prodecanii sociali si studențești ai facultăților; 
  • Director Direcția Socială ;
  • Reprezentant Prorectorat Relații Internaționale;
  • Reprezentant al Scolii Doctorale;
  • Prefectul studenților;
  • Secretar Prorectorat.

Comisia de cazare pe facultate:

 • Președinte comisie: Prodecan activități sociale și studențești;
 • Membri:
  • Student reprezentant al Consiliul Facultății;
  • Student membru al Asociației studențești pe facultate;
  • Administrator cămin;
  • Secretar facultate.

Administrația căminului*:

 • Prodecan social si studențesc,;
 • Administratorul căminului;
 • Consiliul Studențesc de Cămin;

* asigură repartizarea studenților în cămin si desfășurarea în condiții optime a cazării

 

Skip to content