Decontare 50% abonament de călătorie CTP Cluj-Napoca

Studenții/masteranzii/doctoranzii interesați să-și deconteze 50% din valoarea abonamentului de călătorie emis de CTP Cluj Napoca vor completa o cerere accesând următorul link:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG4wpT1nDScDdopVInfzCEGVAi2Z_Ark62vGO7CLa8gKBimw/viewform

Decontarea acestor sume se va face pentru abonamentele de transport tip student cu 120 călătorii transport local emise începând cu data de 01.03.2021. Conform OUG nr.168/18.02.2021 studenții înmatriculati la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 26 ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru acest tip de transport.

Sumele de bani vor fi restituite doar prin transfer bancar în contul studentului/masterandului/ doctorantului .