University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Carta USAMV

Carta USAMV Cluj-Napoca

Regulamentele Cartei USAMV 

Nr.

DENUMIRE REGULAMENT

RC 1

Regulament de organizare şi funcţionare al universităţii

RC 2

Organigrama universităţii

RC 3

Regulament de Ordine interioară

RC 4

Regulamentul Senatului universitar

RC 5

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere

RC 6

Regulamentul Consiliului de administraţie

RC 7

Regulamentul Consiliului didactic

RC 8

Regulamentul Consiliului cercetării ştiinţifice şi a relaţiilor internaţionale

RC 9

Regulamentul Consiliului pentru  probleme sociale şi studenţeşti

RC 10

Regulamentul Consiliului de strategii universitare

RC 11

Regulamentul Direcţiei generale administrative (DGA)

RC 12

Regulamentul Direcţiei Economice

RC 13

Regulamentul Secretariatelor universităţii

RC 14

Regulamentul Departamentului pentru asigurarea calităţii (DAC)

RC 15

Regulamentul Departamentului de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic (DCITT)

RC 16

Regulamentul Departamentului pentru învăţământ la distanţă şi  frecvenţă redusă (DIDFR)

RC 17

Regulamentul Centrului pentru organizarea practicii (COP)

RC 18

Regulamentul Departamentului de pregătire a personalului didactic (DPPD)

RC 19

Regulamentul Centrului de educaţie pentru carieră (CEC)

RC 20

Regulamentul Biroului de comunicare şi relaţii publice (BCRP)

RC 21

Regulamentul Biroului de relaţii internaţionale şi a Birpului pentru programe comunitare  (BRI)

RC 22

Regulamentul Biroului pentru Managementul proiectelor

RC 23

Regulamentul Biroului de publicaţii şi reviste

RC 24

Regulamentul şcolii doctorale

RC 25

Regulamentul şcolii postdoctorale

RC 26

Regulamentul Comisiei de etică universitară

RC 27

Regulamentul Comisiei pentru patrimoniu şi gestionarea bazei materiale

RC 28

Regulamentul Comisiei pentru relaţii cu absolvenţii universităţii

RC 29

Regulamentul Centrului de consultanţă

RC 30

Regulamentul Centrului de informatizare

RC 31

Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Bibliotecii universitare

RC 32

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii AcademicPres

RC 33

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Studenţesc Agronomia

RC 34

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminelor studenţeşti

RC 35

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Restaurantului studenţesc

RC 36

Regulamentul Staţiunii didactice şi experimentale (SDE)

RC 37

Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

RC 38

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa

RC 39

Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare

RC 40

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

RC 41

Regulamentul şi metodologia de finalizare a studiilor universitare

RC 42

Regulament privind iniţierea, aprobarea, implementarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

RC 43

Regulament privind acordarea burselor

RC 44

Regulamentul de taxe şi servicii

RC 45

Regulamentul şi metodologia de admitere

RC 46

Regulamente solicitate de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

RC 47

Codul de etică universitară

RC 48

Regulament  privind organizarea şi responsabilităţile Biroului de politici resurse umane

RC 49

Regulamentul Privind organizarea şi responsabilităţile Consiliului pentru asigurarea calităţii şi resursa umană la USAMV Cluj-Napoca

 RC 50

Regulament privind  iniţierea, organizarea şi desfăsurarea programelor de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă, in Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 

Regulament privind înfiinţarea spin off-urilor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca