GDPR

a) Responsabil GDPR la nivel de universitate: Mircea Grigoras
b) Informare cu privire la aplicarea Regulamentului cu privire la protecția datelor cu caracter personal
c) Regulament UE679/2016 rectificat în 23 mai 2018 
d) Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Număr Registru General 1789/31.01.2022 – LINK