Grad didactic I

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI   LA USAMV  CLUJ-NAPOCA ÎN VEDEREA OBŢINERII  GRADULUI  DIDACTIC I,  SERIA  2022/2024

 

În data de 11.02.2022 ora 1000, va avea loc colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului didactic I, pentru candidaţii înscrişi la USAMV Cluj-Napoca, seria 2022/2024. Colocviul de admitere se va desfășura on line, în aplicația Google Meet, iar codul  de conectare va fi transmis candidaților pe adresele de e-mail precizate de candidați în documentele din  dosarul de înscriere.

Taxa aferenta procesarii dosarelor si colocviului de admitere la gradul didactic I, în valoare de 250 lei, se va achita la casieria universității sau prin virament bancar, în contul USAMV afișat mai jos:

USAMV CLUJ NAPOCA

Trezorerie: TREZORERIA

Cont : RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod fiscal: 4288381

Detalii plată: Numele dvs., colocviul de admitere grad didactic I.

 

Dovada plății se va transmite pe email-ul: dppd@usamvcluj.ro, până la data de 08.02.2022.

Candidaţii admişi în urma colocviului vor fi repartizaţi coordonatorilor ştiinţifici.