Grad didactic I

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI   LA USAMV  CLUJ-NAPOCA ÎN VEDEREA OBŢINERII  GRADULUI  DIDACTIC I,  SERIA  2023/2025

 

În data de 10.02.2023 ora 1200, va avea loc colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului didactic I, pentru candidaţii înscrişi la USAMV Cluj-Napoca, seria 2023/2025. Colocviul de admitere se va desfășura on line, în aplicația Google Meet, iar codul  de conectare va fi transmis candidaților pe adresele de e-mail precizate de candidați în documentele din  dosarul de înscriere.

Taxa procesare dosare, colocviul de admitere grad didactic I  în valoare de 250 lei, se va achita până la data de 08.02.2023, la casieria universității sau prin virament bancar, în contul USAMV afișat mai jos:

USAMV CLUJ NAPOCA

Trezorerie: TREZORERIA

Cont : RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod fiscal: 4288381

Detalii plată: Numele dvs., colocviul de admitere grad didactic I.

 

Dovada plății se va transmite pe email-ul: dppd@usamvcluj.ro, până la data de 08.02.2023.

Candidaţii admişi în urma colocviului vor fi repartizaţi coordonatorilor ştiinţifici.

 

Skip to content