Grad didactic II

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR  ÎNSCRIŞI  LA USAMV- CLUJ-NAPOCA,  ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADULUI  DIDACTIC II,  SESIUNEA AUGUST-2021

 

             În data de 28.06.2021, vor avea loc pregătiri online pentru examenul de acordare a gradului didactic II dupa cum urmează:

  • 10 – 11 – psihologie;
  • 11 – 12 – pedagogie ;
  • 12 – 13 – elemente din metodica specialităţii;
  • 13 – 14 – elemente din metodica specialităţii.

In vederea conectării la ședințele de pregătire, candidații înscrisi la USAMV Cluj-Napoca care doresc să participe sunt rugați să transmită un email pe adresa [email protected] până în data de 25.06.2021.

Taxa de procesare dosare, pregătire pentru susţinere grad didactic II, în valoare de 150 lei se va achita la casieria universității sau prin virament bancar, în contul USAMV CN afișat mai jos:

USAMV CLUJ NAPOCA

Trezorerie: TREZORERIA

Cont : RO35TREZ21620F330500XXXX

Cod fiscal: 4288381

Detalii plată: Numele dvs., taxa de procesare dosare, pregătire pentru susţinere grad didactic II.

Dovada platii se transmite pe email-ul [email protected] până la data de 25.06.2021.

Proba examenului pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea august-2021, conform OM 3713/21.04.2021, va avea loc în data de 30 august 2021 – Probă scrisă cu durata de 3 ore, care conţine un subiect cu elemente de pedagogie şi de psihologie şi un subiect cu  elemente din didactica/metodica specialităţii.

Examenul se va desfășura la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (în clădirea fostei biblioteci, etaj I, Sala DPPD I), începând cu ora 900.