Acorduri de colaborare cu firme private

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are încheiate acorduri de colaborare cu următoarele firme:

Monsanto Romania SRL

Lista Partenerilor Facultății de Agricultură

Lista Partenerilor Facultății de Știința si Tehnologia Alimentelor