Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

 

Anul universitar 2019-2020

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 18 octombrie 2019.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la secretariatul Rectoratului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, în perioada 26.11.2019-22.01.2020. 

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

 

Posturi scoase la concurs în MO 1400 din 26 noiembrie 2019
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice (RU 37)

Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații
Decizia Rectorului de numire a comisiei de concurs si contestatii pentru postul de Conferentiar, pozitia II/B/1 din Statul de functii al Facultatii de Zootehnie şi Biotehnologii
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Tematica concurs

Rezultatele concursului - validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post