Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Aniversare prof. dr. Salantiu Virgil la 80 de ani