Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Direcţia Financiar Contabilă

Direcţia Financiar - Contabilă are în compunere două servicii:

Serviciul Contabilitate:

  • efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii;
  • conduce evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare.

Serviciul Financiar:

asigură efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetele anuale:

  • finanţare de bază, complementară, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări);
  • asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, Trezorerie şi bănci comerciale, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite;
  • întocmeşte şi depune trimestrial bilanţuri contabile.

 marian

 

ec. Aurelia MARIAN  
Director financiar - contabil

tel: 0264-596384  int.238
e-mail :aurelia.marian@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 - 14.00

 

 

Şef serviciu financiar

 

 

Şef seviciu ec. Adriana RUSU
tel:264-596384  int. 130
e-mail: adriana.rusu@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 - 14.00

 

Ec. Laszló  Annamária
tel:264-596384  int. 130
e-mail: annamaria.laslo@usamvcluj.ro

Ec. Stan Alina
tel:264-596384  int. 130
e-mail: alina.stan@usamvcluj.ro

Ec. Tătar Victoria
tel:264-596384  int. 130
e-mail: victoria.tatar@usamvcluj.ro

Ec. Churuţiu Corina
tel:264-596384  int. 277
e-mail: corina.churutiu@usamvcluj.ro

Ec. Stan Iuliana Rodica
tel:264-596384  int. 130
e-mail: iuliana.stan@usamvcluj.ro

Şef serviciu contabilitate

 

 

Şef seviciu ec. Maricari Ioana Loredana
tel:264-596384  int. 130
e-mail: ioana-loredana.pop@usamvcluj.ro

 

 

Moldovanu Ana
tel:264-596384  int. 248
e-mail: ana.moldovanu@usamvcluj.ro

Moldovanu Semida
tel:264-596384  int. 248
e-mail: semida.moldovan@usamvcluj.ro

Ec. Perijoc Norica
tel:264-596384  int. 277
e-mail: norica.perijoc@usamvcluj.ro

Ec. Hușovschi Adriana
tel:264-596384  int. 277
e-mail: adriana.husovschi@usamvcluj.ro

Ec. Kirr Cloepatra
tel:264-596384  int. 277
e-mail: cleopatra.kirr@usamvcluj.ro

Marian Daniela
tel:264-596384  int. 248
e-mail: daniela.marian@usamvcluj.ro

Alb Ana-Maria
tel:264-596384  int. 248
e-mail: ana-maria.alb@usamvcluj.ro

Casierie

Adresa

 

Cluj-Napoca, Str. C. Mănăştur, nr.3-5

Tel.

 

0264 - 596384, int. 156

Pers. Contact

 

Dan Oana-Bianca

Program public

 

08.00 - 09.30
12.30 - 14.30