Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Registratura și Arhiva Universității

Registratura universitatii

Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca

Contact

 

Bălăucă Maria Lorena – Secretar

Balica Simona – Curier
tel. +40 264 596384, int. 188
Program cu publicul: luni – vineri: 8:00-14:00; 14:30-16:00

 

 


Arhivă

Eliberarea adeverințelor necesare pentru completarea dosarului de pensionare pentru foştii absolvenţi

  • Adeverinţa pentru confirmarea studiilor şi forma acestora, pentru persoanele care au absolvit cursurile de zi ale unei facultăţi, se eliberează la cerere !!!
  • Cererea tip pentru eliberarea adeverinţei mai sus menţionate se ridică de la Registratura universității în vederea completării.
  • Cererea completată cu datele persoanei care solicită adeverinţa, însoţită de o copie xerox după diploma de absolvire se depune la Registratura USAMV Cluj-Napoca.
  • Cererea poate fi depusă de titular sau de altă persoană în numele titularului.
  • Adeverinţa se eliberează de la Registratura USAMV Cluj-Napoca titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.
  • În cazul în care titularul nu poate depune personal sau prin delegat, cererea tip însoţită de copia xerox după diplomă, va fi expediată pe adresa universităţii: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, cod 400372, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în atenţia compartimentului Arhiva. Plicul cu documentele necesare eliberării adeverinţei va conţine un plic timbrat şi autoadresat.

 

Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
Nomenclator arhivistic 1984

Nomenclator arhivistic 1997
Nomenclator arhivistic 2006
Nomenclator arhivistic 2013
Nomenclator arhivistic 2018

Contact

Paula Szabo
Macicasan Marcela Cornelia
tel. +40 264 596384, int. 243
email: arhiva@usamvcluj.ro