Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Consiliul cu probleme sociale şi studenţeşti

Consiliul pentru Activități Sociale şi Studenţeşti funcţionează potrivit Legii 1/2011, a Cartei universitare, a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare(RU 9) şi a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul pentru Activități Sociale şi Studenţeşti are ca obiective sociale :

  • identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică şi socială a universităţii;
  • identificarea resurselor necesare pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi participarea activă a Universităţii la viaţa comunitară pe plan local, regional şi naţional.

Consiliul pentru Activități Sociale şi Studenţeşti are ca obiective studenţeşti:

  • creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor;
  • diversificarea ofertei de servicii oferite studenţilor;
  • participarea studenţilor la elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile şi facilităţile oferite studenţilor;
  • armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, sportive şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională

Consiliul pentru Activități Sociale şi Studenţeşti este format din:

  • Prorectorul cu Activități Sociale şi Studenţeşti -în calitate de preşedinte
  • Director General Administrativ
  • Prodecanii pe probleme sociale și studențești ai fiecărei facultăţi;
  • 2 reprezentanţi ai studenţilor

Atribuțiile Consiliului Social și Studențesc se regăsesc descrise în detaliu în Regulamentul Propriu de Organizare și Funcționare (RC 9) în Carta USAMV Cluj.