Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Studenți

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

ACTIVITĂȚI SOCIALE ŞI STUDENŢEŞTI

Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are ca obiective sociale :

  • identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică şi socială a universităţii;
  • identificarea resurselor necesare pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi participarea activă a Universităţii la viaţa comunitară pe plan local, regional şi naţional.

Consiliul pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti are ca obiective studenţeşti:

  • creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor;
  • diversificarea ofertei de servicii oferite studenţilor;
  • participarea studenţilor la elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile şi facilităţile oferite studenţilor;
  • armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, sportive şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională.

Burse

Bursele reprezintă alocaţii băneşti acordate pe baza unor criterii studenţilor USAMV la învăţământul universitar nivel licenţă, master şi doctorat, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.

Învățământ

Universitatea noastră aplică în evaluarea activităţii studenţilor tuturor specializărilor Sistemul European de Credite Transferabile - ECTS (European Credit Transfer System).

Taxe

Găsiţi alături cuantumul şi modalităţile de plată a taxelor de şcolarizare pentru toate nivelurile de învăţământ. 

Campus

                                                                                           

Facilităţi

                                                                                           

Organizaţii studenţeşti

                                                                                                                                                                                      

Viața studențească

                                                                                                                                                                                      

Informaţii utile