Personal și fișe discipline

Director D.P.P.D.
Conf. dr. Ioana Roman
email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Cadre Didactice

Conf dr. Ioana Roman – DIRECTOR DPPD

Competenţe: Didactica specialităţii, Pedagogie II, I.A.C., Practică pedagogică

email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Ionel Papuc

Competenţe: Psihologie educaţională, Management educaţional

email:ionel.papuc@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Marian Mihaiu

Competenţe: Proiectarea şi Managementul programelor educaţionale, Practică Pedagogică

email:marian.mihaiu@usamvcluj.ro

Lector dr. Alina Narcisa Crișan

Competenţe: Pedagogie I, Pedagogie II, Educaţia adulţilor, Managementul calității

email:alina.crisan@usamvcluj.ro

Lector dr. Tunde Giurgiuman

Competenţe: Pedagogie I, Comunicare, Management educational,  Practică pedagogică

email:tunde.giurgiuman@usamvcluj.ro

Lector dr Ramona Nicoleta Buzgar

Competenţe: Psihologia educației

email:ramona.buzgar@usamvcluj.ro

Lector dr. Mirela Fărăgău

Competenţe: Didactica specialităţii, Didactica universitară, Pedagogie II, Practică pedagogică

email:mirela.faragau@usamvcluj.ro

Asistent dr. Mihai Rusu

Competenţe: Filosofie, Comunicare

email:mihai.rusu@usamvcluj.ro

Cadrele  Didactice asociate ale DPPD

Asistent dr. Camelia Alămorean Competenţe: Practica pedagogică

email:camelia.alamorean@usamvcluj.ro

Asistent dr. Sorina Dârjan

Competenţe: Comunicare, Consiliere in carieră

email:sorina.darjan@usamvcluj.ro

Plan de învăţământ

Plan de învăţământ pentru nivelul I
Plan de învăţământ pentru nivelul II

Fişele disciplinelor