Personal și fișe discipline

Director D.P.P.D.
Conf. dr. Ioana Roman
email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Cadre Didactice

Conf dr. Ioana Roman – DIRECTOR DPPD

Competenţe: Didactica specialităţii, I.A.C., Practică pedagogică

email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Ionel Papuc

Competenţe: Psihologie educaţională, Management educaţional

email:ionel.papuc@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Marian Mihaiu

Competenţe: Proiectarea şi Managementul programelor educaţionale, Practică Pedagogică

email:marian.mihaiu@usamvcluj.ro

Conf dr. Alina Narcisa Crișan

Competenţe: Pedagogie I, Pedagogie II, Educaţia adulţilor, Managementul calității

email:alina.crisan@usamvcluj.ro

Lector dr. Tunde Giurgiuman

Competenţe: Comunicare, Management educational,  Practică pedagogică

email:tunde.giurgiuman@usamvcluj.ro

Lector dr Ramona Nicoleta Buzgar

Competenţe: Psihologia educației

email:ramona.buzgar@usamvcluj.ro

Lector dr. Mirela Fărăgău

Competenţe: Didactica specialităţii, Didactica universitară, Practică pedagogică

email:mirela.faragau@usamvcluj.ro

 
Secretariat DPPD

Camelia Alămorean 

email:camelia.alamorean@usamvcluj.ro
dppd@usamvcluj.ro

Cadre didactice asociate

Dr. Sorina Dârjan

Competenţe: Comunicare, Consiliere in carieră

email:sorina.darjan@usamvcluj.ro

  Dr. Adela-Simina Câmpan

Competențe: Pedagogie I, Pedagogie II

 

Metodologia de organizare si functionare a Programelor de Formare Psihopedagogica din USAMV Cluj-Napoca

Metodologia de organizare si functionare a programelor de formare psihopedagogica din USAMV CN

Planul operational al DPPD  

Plan operational DPPD

Plan de învăţământ

Plan de învăţământ pentru nivelul I
Plan de învăţământ pentru nivelul II
Plan de învățământ – Curriculum la decizia universității

Fişele disciplinelor

Fise discipline DPPD – Facultatea de Agricultura
Fise discipline DPPD – Facultatea de Horticultura
Fise discipline DPPD – Facultatea de Medicina Veterinara
Fise discipline DPPD – Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor
Fise discipline DPPD – Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii
Curs postuniversitar Nivel I
Curs postuniversitar Nivel II