Centrul de Învățare pe tot Parcursul Vieții

“Mintea este o unealtă, o maşină susţinută de un foc spiritual”. (Dostoievski)

Misiunea Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii este de a accesibiliza învăţarea prin identificarea necesităţilor de cunoaştere ale cursanţilor şi corelarea calificărilor-specializărilor obţinute cu situaţia existentă pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii:

  • Realizarea corelaţiei între domeniile educaţional şi cel al muncii
  • Dobândirea competenţelor cheie şi a celor specifice din sistemul de învăţământ şi formare profesională
  • Asigurarea dezvoltării personale, sociale şi ocupaţionale a cursanţilor

Structura Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții
4 programe sectoriale:

  • învățământ preuniversitar (Comenius)
  • învățământ universitar (Erasmus)
  • formare profesională (Leonardo da Vinci)
  • educația pentru adulți (Grundtvig)

Activități derulate în cadrul Centrului de Învățare pe tot Parcursul Vieții

  • Cursuri postuniversitare
  • Consilierea și orientarea studenților în carieră-proiectului VIA (Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional)

Coordonator:
Șef lucrări dr. Mirela Fărăgău-Dragoş

Tel: 0264-596.384; 0264-593.792 interior 289
email: mirela.faragau@usamvcluj.ro

 

Skip to content