Centrul de Învățare pe tot Parcursul Vieții

“Mintea este o unealtă, o maşină susţinută de un foc spiritual”. (Dostoievski)

Misiunea Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii este de a accesibiliza învăţarea prin identificarea necesităţilor de cunoaştere ale cursanţilor şi corelarea calificărilor-specializărilor obţinute cu situaţia existentă pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele Centrului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii:

  • Realizarea corelaţiei între domeniile educaţional şi cel al muncii
  • Dobândirea competenţelor cheie şi a celor specifice din sistemul de învăţământ şi formare profesională
  • Asigurarea dezvoltării personale, sociale şi ocupaţionale a cursanţilor

Structura Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții
4 programe sectoriale:

  • învățământ preuniversitar (Comenius)
  • învățământ universitar (Erasmus)
  • formare profesională (Leonardo da Vinci)
  • educația pentru adulți (Grundtvig)

Activități derulate în cadrul Centrului de Învățare pe tot Parcursul Vieții

  • Cursuri postuniversitare
  • Consilierea și orientarea studenților în carieră-proiectului VIA (Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional)

Coordonator:
Șef lucrări dr. Mirela Fărăgău-Dragoş

Tel: 0264-596.384; 0264-593.792 interior 289
email: mirela.faragau@usamvcluj.roCursuri postuniversitare aprobate de Ministerul Educatiei:

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

1. MANAGEMENTUL FERTILIZANȚILOR
2. TESTAREA ȘI DIAGNOSTICAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU TRATAMENTE FITOSANITARE
3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ
4. ANALIZA INDICATORILOR EDAFICI AGROPRODUCTIVI ȘI MONITORINGUL STĂRII DE CALITATE A SOLURILOR
5. TEHNOLOGII OPTIMIZATE ÎN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE
6. CUSTOZI, RANGERI, ARII PROTEJATE ȘI FOND CINEGETIC
7. AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
8. MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI INTEGRATE A CULTURILOR LEGUMINOASE DIN SPAȚII PROTEJATE ÎN SISTEM ECOLOGIC
9. UTILIZAREA ERBICIDELOR ÎN RELAȚIE CU BUNELE PRACTICI AGRICOLE ȘI DE MEDIU

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

1. CONSULTANȚĂ ȘI COMUNICARE ÎN BIODIVERSITATE
2. RECONVERSIA DE LA SISTEMUL CLASIC LA SISTEMUL ECOLOGIC IN HORTICULTURA
3. TEHNOLOGII DE CULTURA CONVENTIONALE SI NECONVENTIONALE A PLANTELOR ORNAMENTALE
4. PLANTE ORNAMENTALE UTILIZATE IN DESIGNUL INTERIOR SI EXTERIOR
5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
6. STRATEGII DE MARKETING IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
7. MANAGEMENTUL FERMEI
8. AGRIBUSINESS
9. TEHNOLOGIA DE OBTINERE A MICELIULUI LA CIUPERCILE COMESTIBILE
10. PLANIFICAREA SI GESTIONAREA PEISAJELOR URBANE SUSTENABILE
11. TEHNICI C.A.D. SI G.I.S. APLICATE IN PROIECTAREA SI EVALUAREA PEISAGISTICA

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

1. TEHNICI CROMATOGRAFICE UTILIZATE ÎN DETERMINAREA CONTAMINAȚILOR DIN PRODUSELE ALIMENTARE
2. TEHNICI MOLECULARE PENTRU ANALIZA MICROBIOLOGICĂ ÎN DOMENIUL BIOSECURITĂȚII

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTULUI

1. FORMAREA DE AUDITORI INTERNI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI ALIMENTULUI CONFORM STANDARDELOR DIN SERIA ISO 22.000 ȘI ISO 19.0111
2. FORMAREA DE SPECIALIȘTI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI PRODUSELOR ALIMENTARE CONFORM PRINCIPIILOR HACCP, GMP, GLP, GHP