Consiliul didactic

Consiliul Didactic (CD) este o structură consulativă coordonată de Prorectorul Didactic şi este subordonată Consiliului de Administraţie şi Rectorului funcţionând conform Legii nr. 1/2011,Cartei universitare, prezentului regulament şi a regulamentelor legale în vigoare.

Consiliul Didactic funcţionează permanent şi are rolul de a asigura implementarea legislaţiei, a hotărârilor Senatului şi ale Consiliului de Administraţie în domeniul învăţământului.

Consiliul Didactic are rolul de a asigura organizarea şi buna desfăşurare a procesului didactic universitar la ciclurile de învăţământ licenţă şi master, în toate etapele sale, de la admitere şi până la examenele de finalizare a studiilor.

Consiliul Didactic asigură organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, de la înscriere până la certificare.

 

MEMBRII CONSILIULUI DIDACTIC USAMV Cluj-Napoca

• Prorector didactic – Prof. dr. Pop Ioana
• Decan Facultatea de Agricultură- Prof. dr.Vidican Roxana
• Decan Facultatea de Silvicultură şi Cadastru – Prof. dr. Tudor Sălăgean
• Decan Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală – Prof. dr. Mugurel Jitea
• Decan Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – Prof. dr. Dezmirean Daniel Severus
• Decan Facultatea de Medicină Veterinară – Prof. dr. Fiț Nicodim
• Decan Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – Prof. dr. Mudura Elena
• Director Departament Invățământ la Distanță- Prof. dr. Rotar Anca
• Director Departament pentru pregătirea personalului didactic – Conf. dr. Roman Ioana
• Responsabil Centrul de învățare pe tot parcursul vieții – Șef lucr. dr. Fărăgău Mirela

Skip to content