Ghid de tehnoredactare manuale

MANUALE DIDACTICE/ ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE/SEMINAR

Analiza manualelor didactice/îndrumătoarelor de lucrări practice/seminar – învățământ cu frecvență, în vederea obținerii AVIZULUI din partea Consiliului Didactic, se va face în baza EXEMPLARULUI depus la Secretariat prorectorat de către autor.

Criterii de tehnoredactare  materiale didactice – învățământ cu frecvență, valabile începând cu 01.01.2021: link


Analiza manualelor didactice – învățământ la distanță, în vederea obținerii AVIZULUI din partea Comisiei de validare a Departamentului ID-FR, se va face în baza EXEMPLARULUI depus la Secretariat DIDFR de către autor.

Criterii de tehnoredactare  materiale didactice – învățământ la distanță, valabile începând cu 01.01.2021: link


Exemplarul care se predă la Consiliul Didactic pentru avizare trebuie să  fie legat și copertat.

  • format  B5 listat sau pe CD dacă are E-ISBN
  • exemplarul predat are ISBN-ul și caseta CIP  sau E-ISBN 
  • exemplarul predat este însoțit de avizul Consiliului departamentului și o copie după Fișa Disciplinei.
Skip to content