Conducători de doctorat

Domeniul/Nume și prenume conducător de doctorat CV Aria de expretiză/Specializarea  
Agronomie      
Antofie Maria Mihaela CV RO

CV EN

Genetica plantelor, biotehnologii vegetale, conservarea resurselor genetice vegetale  
Muntean Leon CV RO
CV EN
Ameliorarea plantelor  
Odagiu Antonia Cristina Maria CV RO
CV EN
Starea de nutriție și sănătate a agroecosistemelor în context climatic  
Pocol Cristina Bianca CV RO
CV EN
CV FR
Management si marketing in agricultura  
Sima Nicușor Flavius CV RO
CV EN
Producerea si pastrarea furajelor  
Rotar Ioan CV Producerea şi păstrarea furajelor  
Mărghitaş Marilena CV Agrochimie  
Dîrja Marcel CV    Îmbunătăţiri funciare – irigaţii, drenaje şi desecări, alunecări de teren şi combaterea eroziunii solului  
Muste Sevastiţa CV RO
CV EN 
Tehnologia si controlul produselor vegetale; Calitatea, trasabilitatea si productia sustenabila a produselor agro-alimentare  
Oltean Ion CV   Feromoni, monitorizare dăunători, specii invazive, bioecologie dăunători, combatere dăunători, testare insecticide  
Păcurar Ioan CV Pedologie  
Puia Carmen CV RO
CV EN
Protecţia plantelor  
Luca Emil CV   Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor Irigare – desecare; combaterea eroziunii solului; ecologie; dezvoltare rurală; organizarea teritoriului;  
Duda Matei Marcel CV RO
CV EN
Tehnologii convenţionale şi ecologice de cultivare a plantelor de câmp; Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole  
Rusu Teodor CV RO
CV EN
Agrotehnică  
Vidican Mirela Roxana CV RO
CV EN
Microbiologie  
Coman Mirela Ana CV RO
CV EN
Protectia mediului/ Reconstructia ecologica a siturilor poluate industrial.  
Sava Camelia CV RO
CV EN
Fiziologie vegetală, Biotehnologii vegetale – culturi ”in vitro” celule și țesuturi vegetale  
Maxim Aurel CV RO
CV EN
Agroecologie  
Proorocu Marian CV Protecţia mediului  
Paulette Laura CV RO
CV EN
Pedologie, Clasificarea solurilor, Evaluarea terenurilor, Managementul resurselor de sol, Monitorizarea stării de calitate a terenurilor, Poluarea cu metale grele, Metode de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate  
 

Horticultură

     
Sestraș Florina Adriana CV RO
CV EN
Biodiversitate; bioconservare; biostatistică; ecologie; genetica și ameliorarea plantelor; sustenabilitate  
Sima Rodica Maria CV RO
CV EN
Legumicultură  
Cordea Mirela Irina CV RO
CV EN 
Ameliorarea plantelor  
Pamfil Doru CV RO
CV EN 
Ameliorarea plantelor, Genetica moleculara, Bitehnologii horticole, Culturi vegetale in vitro  
Sestraş Radu CV RO
CV EN 
Genetica și ameliorarea plantelor; biodiversitate; bioconservare; sustenabilitate  
Pop Nastasia CV   Viticultură  
Cantor Maria CV  Tehnologii de cultură convenționale și neconvenționale la plantele ornamentale și dendrologice, Ameliorarea plantelor ornamentale, Amenajarea spațiilor verzi /Specializarea Floricultură și arboricultură ornamentală.  
Măniuţiu Dănuţ Nicolae CV   Legumicultură  
Mitre Viorel CV RO
CV EN 
Tehnologii moderne în pomicultură Protecţia fitosanitară a pomilor fructiferi Pomicultură ecologică Consultanță în elaborarea proiectelor în pomicultură.  
 

Biotehnologii

     
Bunea Andrea CV RO
CV EN
Carotenoide, antociani, hidroliza enzimatica, tehnici analitice performante, metode antioxidante  
Socaci Sonia Ancuța CV RO
CV EN
Biotehnologii alimentare, valorificare sub-produse alimentare, compusi biologic activi  
Zăhan Ioachim Marius CV RO
CV EN
Biotehnologii de reproductie  
Dezmirean Daniel Severus CV Biotehnologii apicole si sericicole  
Dulf Francisc Vasile CV RO
CV EN
Biosinteza, caracterizarea și studiul potențialului bioactiv al compușilor hidro- și liposolubili vegetali.  
Pintea Adela Mariana CV RO
CV EN 
CV FR
Biotehnologii agroalimentare; Chimia compușilor naturali.  
Socaciu Carmen CV RO
CV EN
Biochimie analitica (tehnici omice aplicate in analiza produselor agroalimentare si biomedicale)  
Tofană Maria CV RO
CV EN
Biotehnologii vegetale  
Vodnar Dan Cristian CV RO
CV EN
Biotehnologii alimentare  
Nicolae Corcionivoschi CV RO
CV EN
Biotehnologii  
MUDURA Elena CV RO
CV EN
Biotehnologii alimentare   
PĂUCEAN Adriana CV RO
CV EN
Biotehnologii alimentare; Ingineria produselor alimentare  
 

Zootehnie

     
Mărghitaş Liviu CV   Tehnologia produselor animaliere  
Vlaic Augustin CV   Genomica,Selectia asistata de markeri genetici(MAS),Valorificarea efectului heterozis prin hibridari Specializarea Genetica si Ameliorarea animalelor  
Mireşan Vioara CV RO
CV EN 
Fiziologia animalelor  
Mierliță Pantea Daniel CV RO
CV EN
Nutritia si alimentatia animalelor  
 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

     
Ilea Mărioara Elisabeta CV RO
CV EN
Managementul si gestiunea afacerilor; Analiza strategiilor de dezvoltare rurala  
Prof. dr. Diana Dumitras CV RO
CV EN
Modelarea statistica a spatiului rural, cercetari de marketing, evaluarea economica a resurselor naturale şi a serviciilor ecosistemelor  
Prof. dr. Mugurel Jitea CV RO
CV EN
Politici agricole și dezvoltare rurală; Sisteme agroforestiere sustenabile; High Nature Value Farming; Agricultural AKIS.  
Prof. dr. Felix Arion CV RO
CV EN
Agribusiness, Planificarea strategică în agricultură și dezvoltare rurală, consultanța managerială  
 

Medicină Veterinară

     
Ștefănuț Laura Cristina CV RO
CV EN
   
Pusta Dana Liana CV RO
CV EN
   
Bogdan Marian-Liviu CV RO
CV EN
   
Cozma Vasile CV RO
CV EN
Boli parazitare  
Groza Ioan CV RO
CV EN
Obstetrică şi andrologie veterinară  
Spînu Marina CV RO
CV EN
Boli infecţiose  
Mihaiu Marian CV RO
CV EN
Tehnologie şi expertiză sanitar veterinară  
Papuc Ionel CV RO
CV EN
Semiologie şi patologie medicală  
Cătoi Cornel  CV Morfologie normală şi patologică  
Damian Aurel CV RO
CV EN
Morfologie normală şi patologică  
Ognean Laurent CV RO
CV EN
Fiziologie normală şi patologică  
Marcus Ioan CV RO
CV EN
Fiziologie normală şi patologică  
Brudasca Gheorghe Florinel CV RO
CV EN
Boli infectioase  
Oana Liviu Ioan CV RO
CV EN
Anesteziologie, Propedeutica şi Tehnici chirurgicale  
Andrei Mihalca  CV EN    
Andrei Sanda Maria                                           CV RO
CV EN
   
POPESCU Silvana CV RO
CV EN
   
ȘANDRU Carmen  CV    
       

Conducatori de doctorat (Anexă la adresa nr.36463/26.07.2017)