Regulamente, proceduri si formulare

Regulamente

Procedură privind susținerea publică a tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare prin mijloace on-line

RU 24 – Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN

RU 48 – Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat

RU 65 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești

RU 66 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară

Norme privind redactarea și susținerea tezelor de doctorat valabile începând cu data de 01 octombrie 2015.

Anexa 1 – Macheta A
Anexa 1 – Macheta B

 

Proceduri

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate 

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate 

Metodologie privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România

 

Formulare

 

Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat susţinute începând cu anul 2016

Vă informăm că baza de date în care sunt indexate toate tezele doctorat, susţinute începând cu anul 2016, urmează sa fie făcută publică.
Refuzul argumentat al persoanelor vizate se poate înainta la IOSUD până la data de 23 martie 2020.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi documentul ataşat.