Regulamente, proceduri si formulare

Regulamente

RU 24 – Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN

RU 48 – Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat

RU 65 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești

RU 66 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară

Norme privind redactarea și susținerea tezelor de doctorat valabile începând cu data de 01 octombrie 2015.

Anexa 1 – Macheta A
Anexa 1 – Macheta B

 

Proceduri

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate 

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate 

Metodologie privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România

 

Formulare