Plan de Învățământ

PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  MV 2022 
PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  SAI 2022

PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  MV 2021 
PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  SAI 2021
PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  MV 2020 
PLAN  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  SAI 2020

 

Fișe discipline

 

2022

 
-Bioetica cercetării științifice – SDSAI
-Proiectarea și managementul granturilor de cercetare SDSAI
– Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – SDSAI
– Documentare științifică – SDSAI
– Metodologia elaborării tezei de doctorat – SDSAI
– Etică și integritate academică – SDSAI
– Principii ale metodologiei cercetării în ingineria resurselor vegetale și animale – SDSAI
– Limba engleză pentru scopuri științifice – SDSAI

2021

Bioetica cercetării științifice – MV
Bioetica cercetării științifice – SAI
Documentare științifică – MV
Documentare științifică – SAI
Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – MV
Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – SAI
Engleza – MV
Engleza – SAI
Etică și integritate academică – MV
Etică și integritate academică – SAI
Metodologia elaborarii tezelor de doctorat – MV
Metodologia elaborarii tezelor de doctorat – SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare – MV
Principii ale metodologiei cercetării în ingineria resurselor vegetale și animale – SAI
Proiectarea si managementul granturilor de cercetare- MV
Proiectarea si managementul granturilor de cercetare – SAI

2020
 
Bioetica cercetării științifice – MV
Bioetica cercetării științifice – SAI 
Documentare științifică – MV
Documentare științifică – SAI
Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – MV
Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – SAI
Etică și integritate academică – MV
Etică și integritate academică – SAI
Metodologia elaborarii tezelor de doctorat – MV
Metodologia elaborarii tezelor de doctorat – SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare – MV
Principii ale metodologiei cercetării în ingineria resurselor vegetale și animale – SAI
Proiectarea si managementul granturilor de cercetare- MV
Proiectarea si managementul granturilor de cercetare – SAI

2019

Metodologia elaborării Tezelor de doctorat – MV
Elaborarea lucrărilor științifice, prezentărilor orale și posterelor – MV
Proiectarea și managementul granturilor de cercetare – SAI
Proiectarea si managementul granturilor de cercetare – MV

Documentare științifică – Medicina Veterinară

Documentare științifică – SAI
Etica și integritate academica SAI
Etica si intergitate academica – Medicina veterinara
Metodologia elaborarii Tezei de doctorat – SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare – Medicină Veterinară
Principii ale metodologiei cercetării în ingineria resurselor vegetale și animale – SAI

2018

Documentare științifica MV
Documentare științifică SAI
Etica si integritate academica MV
Etica si integritate academica SAI
Metodologia elaborarii tezei de doctorat MV
Metodologia elaborarii tezei de doctorat SAI
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare – MV

2017

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoștințelor în pregătirea doctorală

2016

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoștințelor în pregătirea doctorală

2015

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoștințelor în pregătirea doctorală

2014

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoștințelor în pregătirea doctorală

2013

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoștințelor în pregătirea doctorală