Anul II

Stimați doctoranzi din anul I,

În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii si IMADR respectiv 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi lista  Cursuri opţionale an I.

Contract de Studii universitare de doctorat 2021-2022

Orar sem I SDSAI   2021-2022

Orar sem I SDMV 2021-2022

Orar an I frecventa redusa 31.01.2022-08.02.2022

Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești

Școala Doctorală de Medicină Veterinară