Anul I

Stimați doctoranzi din anul I,

În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii si IMADR respectiv 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi lista  Cursuri opţionale an I.

 
–  Plan de învățământ SAI 2020-2021
 – Plan de învățământ MV  2020-2021
–  Contract de Studii universitare de doctorat 2020-2021
–  Act Adițional la Contractul de Studii universitare de doctorat 2020-2021
–  Orar sem I SAI   2020-2021
–  Orar sem I MV 2020-2021
–  Orar  Anul I frecvență redusă – săptămâna 01-06 februarie 2021  

Proiect de cercetare SAI

Adresă către conducătorii de doctorat
Cerere susținere proiect de cercetare
Proces verbal susținere proiect de cercetare
Program de pregătire individuală