Anul III

 

Stimați doctoranzi din anul I,

În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii si IMADR respectiv 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi lista  Cursuri opţionale an I.

 
–  Contract de Studii universitare de doctorat 2020-2021
–  Act Adițional la Contractul de Studii universitare de doctorat 2020-2021
–  Orar sem I SAI   2020-2021
–  Orar sem I MV 2020-2021
–  Orar  Anul I frecvență redusă – săptămâna 01-06 februarie 2021  

Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești

Plan de învățământ SAI 2020-2021
Adresa către conducători SAI
Model –  Plan individual de  învățământ SAI 2020-2021

Proiect de cercetare SAI

Adresă către conducătorii de doctorat
Cerere susținere proiect de cercetare
Proces verbal susținere proiect de cercetare
Program de pregătire individuală
Cerere pentru sustinere examen/raport
Proces verbal de la susținere examen/raport

Școala Doctorală de Medicină Veterinară

Plan de învățământ MV  2020-2021
Adresa către conducători MV
Model –  Plan individual de învățământ MV 2020-2021

Proiect de cercetare MV

Adresă către conducătorii de doctorat
Cerere susținere proiect de cercetare
Proces verbal susținere proiect de cercetare
Program de pregătire individuală
Cerere pentru sustinere examen/raport
Proces verbal de la sustinere examen/raport