Anul I

În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii si IMADR respectiv 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi lista  Cursuri opţionale an I.

 

Contract de Studii universitare de doctorat 2022-2023

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SDSAI 2022-2023

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT SDMV 2022-2023

Orar sem I SDSAI   2022-2023

Orar sem I SDMV 2022-2023

Orar an I frecventa redusa 13 -21.02.2023

Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești

Adresa către conducători SAI

Model – Plan individual de învățământ SAI 2022-2023

Model – Fișa disciplinei 2022-2023

 

Școala Doctorală de Medicină Veterinară

Adresa către conducători MV

Model – Plan de învățământ MV 2022-2023

Model – Fișa disciplinei 2022-2023 semestrul I

Model – Fișa disciplinei 2022-2023 semestrul II