Licență

Listă specializări – cu frecvență

Facultatea de Agricultură

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Durata studiilor: 3 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Licenţiat în biologie

Specializare: Biologie

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Medicină Veterinară

Durata studiilor: 6 ani
Diploma de licenţă
Titlul: Doctor Medic Veterinar

Specializări:

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Silvicultură și Cadastru

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Listă specializări – ID

Facultatea de Agricultură

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări: Agricultură 

                       Ingineria mediului

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializare: Horticultură

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializare: Zootehnie

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializare: Tehnologia prelucrării produselor agricole

Reglementări

Skip to content