Masterat

Durata studiilor: 2 ani
Diplomă de Master

Facultatea de Agricultură – Specializări:

Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală – Specializări:

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Specializari:

Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor – Specializări:

Facultatea de Silvicultură și Cadastru – Specializări: