”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Anunț lansare proiect „USAMV CN – DIGITAL CONNECTING: Creșterea calității actului educațional universitar prin dezvoltare digitală”

CLUJ. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca implementează proiectul cu titlul ”USAMV CN – DIGITAL CONNECTING: Creșterea calității actului educațional universitar prin dezvoltare digitală” (cod proiect 1302399313), în perioada octombrie 2022 – decembrie 2025, finanțat prin Ministerul Educației, în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 18.147.500 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 15.250.000 lei, iar 2.897.500 lei reprezintă TVA.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Modernizarea a 7 laboratoare IT cu tehnologie digitală modernă prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;

OS2: Crearea unui Data Center – utilizat pentru activitatea de cercetare și îmbunătățirea unor programe de formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și digitale ale studenților de la licență, master și doctorat, a cadrelor didactice și auxiliare și a cercetătorilor, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale, astfel încât să fie stimulată dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial digital care să ducă la creșterea economică pe termen lung la nivel de regiune;

OS3: Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet interne a universității prin achiziționarea de echipamente și infrastructură de conectivitate, pentru a susține utilizarea infrastructurii digitale achiziționate în proiect, cât și a infrastructurii digitale existente la nivel de universitate;

OS4: Crearea a 2 noi centre de cercetare și a 5 noi laboratoare de cercetare prin achiziționarea de instrumente și echipamente (hardware și software aferent), pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

OS5: Transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin dezvoltarea unei platforme de e-learning care să conțină instrumente pentru sprijinirea și facilitarea învățării (sincronă și asincronă) și a evaluării studenților, însoțite de instrumente de organizare/discuții/evaluări;

OS6: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 91 de cadre didactice, didactice auxiliare și de cercetare, conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice (DigCompEdu), prin programe de formare specifice;

OS7: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 160 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;

OS8: Actualizarea a 6 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, la câte cel puțin 2 discipline din cadrul acestora;

OS9: Derularea adecvată a managementului proiectului și a relației cu finanțatorul.

 

Contact: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, e-mail: rectorat@usamvcluj.ro, tel. +40-374-492.010

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

          https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/