Proiecte

Absolvenţii şi Piaţa Muncii             

„Absolvenţii şi Piaţa Muncii” este primul proiect naţional care urmărește legătura existentă între studiile absolvite şi activitatea profesională. Semnificaţia rezultatelor este accentuată de faptul că această cercetare este adresată tuturor absolvenţilor unei promoţii şi nu este realizată doar pe un eşantion al acestora. Abordarea aleasă permite identificarea problemelor sau performanţelor la nivelul fiecărui program de studiu al unei universităţi. Ca urmare, acest studiu va reprezenta o primă „radiografie” detaliată a rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România.

Proiectul a fost iniţiat şi este coordonat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior în colaborare cu Institutul INCHER – Kassel, Germania, şi este co-finanţat din Fondul Social European. Rezultatele obţinute vor reprezenta un punct de referinţă esenţial pentru demersurile în direcţia creşterii calităţii studiilor universitare. Acest fapt este garantat de ideea fundamentală a proiectului: nimeni nu poate evalua mai bine calitatea şi utilitatea unui program de studiu decât cel căruia îi este adresat: ABSOLVENTUL.

Detalii puteţi găsi la: http://www.absolvent-univ.ro/ 

Agropractice

Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca implementează in perioada ianuarie 2012-decembrie 2013 primul proiect de finanțare a practicii studenților de la Facultatile de Agricultura, Zootehnie si Biotehnologii, Horticultura si Medicina Veterinara: „Pregătirea Practica – Investiție pentru Viitorii Specialiști in Agricultura” – POSDRU/109/2.1/G/81441

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de inserție pe piața muncii de profil a absolvenților Universitatii de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca prin imbunatatirea aptitudinilor si competentelor solicitate de mediul economic, ca urmare a efectuării unor stagii de practica complexe si performante, in contextul unui parteneriat consolidat intre mediul academic si piața muncii.

Obiectivele specifice

 • Promovarea si consolidarea parteneriatului dintre Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca si mediul economic, prin încheierea a 20 de acorduri de parteneriat cu entitati relevante in vederea derulării stagiilor de pregătire practica in cele mai bune condiții.
 • Sprijinirea studenților in vederea conceperii propriului plan de cariera prin servicii de consiliere si de orientare profesionala.
 • Consilierea studenților pe probleme de legislația muncii – drepturile si obligațiile la primul loc de munca.
 • Pregătirea studenților pentru contactul direct cu viitorii angajatori prin:5.Creșterea atractivității si calitatii stagiilor de practica de specialitate pentru studenții de la Facultatile agricultura, horticultura, zootehnie si medicina veterinara.
  • Stagii de inițiere – ferma mixta de la Cojocna
  • Întâlniri open-space
  • Ateliere de diseminare a bunelor practici
  • Aplicație de studiu la parteneri din Uniunea Europeana

Detalii la http://agropractice.usamvcluj.ro/

VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere si dezvoltare, drumul către succesul profesional

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor si studenților spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație si activitati de orientare si consiliere.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Furnizarea instrumentelor pentru cunoașterea si autocunoașterea elevilor si studenților pentru o identificare corecta a opțiunilor școlare si profesionale.
 • Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere a elevilor si studenților prin utilizarea unei metodologii moderne si a instrumentelor TIC in vederea unei corecte orientări școlare si profesionale, in vederea corelării cat mai eficiente intre propriul profil psihologic vocațional si aspirații; corectarea opțiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere.
 • Creșterea accesului la informare a elevilor si studenților in vederea cunoașterii unor informații corecte si suficiente despre profesii si domenii profesionale, cunoașterea realităților economice precum si a riscurilor si avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor școlare si profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera.
 • Abilitarea elevilor/studenților cu metode si tehnici/instrumente care sa le permită căutarea /obținerea unui loc de munca.

Detalii lahttp://www.via-consiliere.ro