Raportul anual al Decanului Facultății de Agricultură, 25 ianuarie 2016