Echipa şi contact

Prorector pentru Relaţiile Internaţionale
Prof. Dr. Andrei D. Mihalca

tel.: +40 264.596.384, int. 165
fax: +40 264.593.792
e-mail: amihalca@usamvcluj.ro

Birou Relaţii Internaţionale
Oana Oniț
tel.: +40 264.596.384, int. 210
Tel direct/fax: +40 264.599.346
e-mail: oana.onit@usamvcluj.ro, iro@usamvcluj.ro

Birou Programe Comunitare – ERASMUS

Coordonator instituţional: 
Prof. Dr. Roxana Vidican

tel.: +40 264.596.384, int. 174
Tel direct/fax: +40 264.599.346
e-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro

Referent Birou Programe Comunitare: 

Dr. Simona Oros, responsabil mobilităţi 
tel.: +40 264.596.384, int. 189
Tel direct/fax: +40 264.599.346
e-mail: erasmus@usamvcluj.ro