Vize pentru invitați

Pentru obținerea vizei cetățenilor străini invitați în cadrul universității noastre vă rugăm să vă adresați Biroului de Relații Internaționale.

Oana Oniț
tel.: +40 264.596.384, int. 210
Tel direct/fax: +40 264.599.346
e-mail:  oana.onit@usamvcluj.ro, iro@usamvcluj.ro

Vă rugăm să consultați și anexele de mai jos pentru a verifica obligativitatea vizei cetățenilor străini pe teritoriul Romaniei:

Annex 1_The list of countries whose nationals must be in possession of visa when traveling to Romania : http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_1_en.pdf

Annex 2_ The list of countries whose nationals are exempted from the Romanian visa requirement : http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/anexa_2_en.pdf

Pentru alte informații suplimentare, accesați: http://www.mae.ro/ro/node/2040

Pentru emiterea scrisorii oficiale de invitație în cadrul instituției noastre, vă rugam să trimiteți solicitarea împreună cu următoarele informații:

-nume și prenume invitat

-instituția de origine

-copie pașaport

-durata exactă a vizitei

-scopul vizitei și departamentul unde aceasta se va desfășura

-numele, adresa de e-mail si numărul de telefon al persoanei responsabile de această vizită.