Activități didactice 2020-2021 sem. II

Facultatea de Agricultură

Cursuri și Seminarii – licență și master: online

Proiecte – licență și master: online/onsite

Lucrări practice – licență:

Săptămânile 1-7 onsite: Anul I, Anul III – Biologie, Anul IV

Săptămânile 8-14 onsite: Anul II, Anul III

Facultatea de Horticultură

  • Horticultură și Peisagistică

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență:

Săptămânile 1-7 onsite: Anul II,  Anul IV

Săptămânile 8-14 onsite: Anul I, Anul III

  • Silvicultură

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență: onsite

  • IMADR, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență: 

Săptămânile 1-7 onsite: Anul III,  Anul IV

Săptămânile 8-14 onsite: Anul I, Anul II

  • Măsurători terestre și cadastru

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență: 

Săptămânile 1-7 onsite: Anul III,  Anul IV

Săptămânile 8-14 onsite: Anul I, Anul II

  • Master: MPHCC, SH, PAISV, MEF, GDBRF, MDRA

Cursuri, Seminarii și Lucrări practice: online

  • Master: IGAP

Cursuri, Seminarii și Proiecte: online

Lucrări practice: onsite

  • Master: TPVVSP

Cursuri și Seminarii: online; Proiecte: online/onsite

Lucrări practice: Săptămânile 1-7 online, Săptămânile 8-14 onsite

  • Master: Agribusiness

Cursuri, Seminarii, Proiecte, Lucrări practice: onsite

  • Master: SMC

Cursuri, Seminarii, Proiecte: online/onsite

Lucrări practice: Săptămânile 7-14 onsite intensiv

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență: 

Săptămânile 1-7 onsite: Anul II,  Anul III

Săptămânile 8-14 onsite: Anul I, Anul IV

Master: toate activitățile didactice online

Facultatea Știința și Tehnologia Alimentelor

Cursuri și Seminarii – licență: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – licență: 

Săptămânile 1-7 onsite: Anul I,  Anul IV

Săptămânile 8-14 onsite: Anul II, Anul III

Master: online/onsite

Facultatea de Medicină Veterinară

Cursuri și Seminarii: online

Proiecte – licență: online/onsite

Lucrări practice – Limba română: 

Săptămânile 1-7 onsite: Seria I – Anii I-V, Anul VI (6 săptămâni)

Săptămânile 8-14 onsite: Seria II – Anii I-V, Anul VI (6 săptămâni)

Lucrări practice – Limba engleză/franceză: 

Săptămânile 1-14 onsite: Anii I-V

Săptămânile 1-7 onsite: Seria I – Anul VI (6 săptămâni)

Săptămânile 8-14 onsite: Seria II – Anii VI (6 săptămâni)