Activități didactice 2021-2022 sem. I

Facultatea de Agricultură

Licență

Cursuri: online

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

Master

Cursuri: online

Lucrări practice, Proiecte: onsite

Seminarii: onsite/online – la latitudinea coordonatorului de master

 

Facultatea de Horticultură

  • Horticultură și Peisagistică

Cursuri

Anul I: online

Anul II, III, IV: onsite

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

  • Silvicultură

Cursuri: online

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

  • IMADR, IMAA/IEA, IMAPA, IMIT

Cursuri: online

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

  • Măsurători terestre și cadastru

Cursuri: online

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

  • Master: MPHCC, SH, PAISV, MEF, GDBRF, MDRA, IGAP, TPVVSP, Agribusiness, SMC

Cursuri: online

Lucrări practice, Seminarii, Proiecte: onsite

 

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Cursurile „trunchi comun”: online

Cursurile care nu sunt “trunchi comun”: onsite

Lucrările practice: onsite

 

Facultatea Știința și Tehnologia Alimentelor

Licență

Curs trunchi comun TPPA, CEPA, IPA anii I-IV:  online

Curs program de studii TPPA, CEPA, IPA  anii III-IV: onsite 

Lucrări practice, Seminar, Proiect: onsite

Master

Curs – online

Lucrări practice, Seminar, Proiect: onsite

 

Facultatea de Medicină Veterinară

Cursuri și Seminarii: online

Lucrări practice, Proiecte: onsite