Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Misiunea CCOC constă în oferirea de servicii de consiliere psihologică și educațională (detalii la Consiliere psihologică) și servicii de consiliere în carieră și sprijinire a integrării pe piața muncii (detalii la Consiliere în Carieră).

Activitatea CCOC presupune:
 1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin oferirea următoarelor servicii:

  1. consiliere educaţională şi vocaţională;
  2. consiliere şi evaluare psihologică;
  3. consiliere în carieră;
  4. elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;

 2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:

  1. sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
  2. organizarea de prezentări de companii;
  3. sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor.

Absolvenţii şi Piaţa Muncii             

„Absolvenţii şi Piaţa Muncii” este primul proiect naţional care urmărește legătura existentă între studiile absolvite şi activitatea profesională. Semnificaţia rezultatelor este accentuată de faptul că această cercetare este adresată tuturor absolvenţilor unei promoţii şi nu este realizată doar pe un eşantion al acestora. Abordarea aleasă permite identificarea problemelor sau performanţelor la nivelul fiecărui program de studiu al unei universităţi. Ca urmare, acest studiu va reprezenta o primă „radiografie” detaliată a rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România.

Proiectul a fost iniţiat şi este coordonat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior în colaborare cu Institutul INCHER – Kassel, Germania, şi este co-finanţat din Fondul Social European. Rezultatele obţinute vor reprezenta un punct de referinţă esenţial pentru demersurile în direcţia creşterii calităţii studiilor universitare. Acest fapt este garantat de ideea fundamentală a proiectului: nimeni nu poate evalua mai bine calitatea şi utilitatea unui program de studiu decât cel căruia îi este adresat: ABSOLVENTUL.

Detalii puteţi găsi la: http://www.absolvent-univ.ro/ 

Agropractice

Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca implementează in perioada ianuarie 2012-decembrie 2013 primul proiect de finanțare a practicii studenților de la Facultatile de Agricultura, Zootehnie si Biotehnologii, Horticultura si Medicina Veterinara: „Pregătirea Practica – Investiție pentru Viitorii Specialiști in Agricultura” – POSDRU/109/2.1/G/81441

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de inserție pe piața muncii de profil a absolvenților Universitatii de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca prin imbunatatirea aptitudinilor si competentelor solicitate de mediul economic, ca urmare a efectuării unor stagii de practica complexe si performante, in contextul unui parteneriat consolidat intre mediul academic si piața muncii.

Detalii la http://agropractice.usamvcluj.ro/

VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere si dezvoltare, drumul către succesul profesional

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor si studenților spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație si activitati de orientare si consiliere.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: Furnizarea instrumentelor pentru cunoașterea si autocunoașterea elevilor si studenților pentru o identificare corecta a opțiunilor școlare si profesionale. Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere a elevilor si studenților prin utilizarea unei metodologii moderne si a instrumentelor TIC in vederea unei corecte orientări școlare si profesionale, in vederea corelării cat mai eficiente intre propriul profil psihologic vocațional si aspirații; corectarea opțiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere. Creșterea accesului la informare a elevilor si studenților in vederea cunoașterii unor informații corecte si suficiente despre profesii si domenii profesionale, cunoașterea realităților economice precum si a riscurilor si avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor școlare si profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera. Abilitarea elevilor/studenților cu metode si tehnici/instrumente care sa le permită căutarea /obținerea unui loc de munca.

Detalii la  http://www.via-consiliere.ro

Resurse

Sfaturi utile pentru angajare, informații pentru planificarea carierei precum și o bază de date cu 503 profesiograme găsiți la adresa:
http://www.via-consiliere.ro/home.html

Dacă sunteți interesat să obțineți informații legate de piața muncii, legislație, dezvoltarea carierei accesați colecția de resurse online la adresa: 
http://doku.arc-software.ro/Educatie_Resurse_online/doku.php/piata-muncii-colectie-de-resurse-online

Consiliere psihologică

Centrul pentru consiliere psihologică al Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca oferă studenţilor şi angajaţilor universităţii următoarele servicii:  Evaluare psihologică; Consiliere psihologică, autocunoaştere şi dezvoltare personală (orientare în carieră, probleme legate de învăţare, probleme emoţionale, comportamentale, de relaţionare etc.); Workshopuri şi traininguri pe diferite teme de interes pentru studenţi (de ex. managementul  eficient al timpului, strategii de învăţare, managementul stresului şi al emoţiilor etc.).

Contact

Psiholog dr. 
Cladirea 
Program consultaţii: 
Programări:

Consiliere în carieră

Activitatea de consiliere în carieră înseamnă: sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și integrarea pe piața muncii; sprijin întocmire CV, scrisoare de intenție, prezentare la interviu; consiliere pentru dezvoltarea abilităților necesare găsirii și menținerii unui loc de muncă; asistență pentru cunoașterea intereselor, valorilor, trăsăturilor de personalitate; evaluarea aptitudinilor relevante pentru locul de muncă.

Mai multe detalii aici.

Contact

Site: https://sites.google.com/a/usamvcluj.ro/consiliere-in-cariera-usamv-cluj/

Laura Budiu – consilier orientare privind cariera (psiholog) 
Calea Manastur nr. 3-5, Clădirea galbenă din parcare (Asociatii studentesti/medici), parter. 
Program pentru studenți: Luni -Vineri, 9.00-15.00
E-mail: laura.budiu@usamvcluj.ro
Facebook: Consiliere în carieră USAMV Cluj.