Susțineri Teze de abilitare

Numele candidatului la abilitare

BRÎNZAN MARIA OANA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

07.09.2023, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul “Regina Maria” ISV

Titlul tezei de abilitare

DEZVOLTARE RURALĂ SUSTENABILĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI îNCONJURĂTOR. BUNE PRACTICI ȘI OPORTUNITĂȚI

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. PROF.DR. ARION FELIX HORAȚIU
2.PROF.DR. BREZULEANU STEJĂREL
3. PROF.DR. VLADU MARIUSSUPLEANȚI1. PROF.DR. DUMITRAȘ DIANA ELENA
2. PROF.DR. IAGARU ROMULUS

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

POP OANA LELIA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

12.07.2023, ora 9.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul “Regele Ferdinand”

Titlul tezei de abilitare

IMPACTUL PROBIOTICELOR ȘI A NANOPARTICULELOR ÎN APLICAȚII BIOTEHNOLOGICE, SIGURANȚA ALIMENTARĂ ȘI NUTRIȚIA UMANĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. Prof. Dr. MUDURA ELENA
2. Prof. Dr. VIZIREANU CAMELIA
3. Conf. Dr. DRAGOMIRESCU MONICA CRISTINA
 
SUPLEANȚI
 
1. Prof. Dr. SOCACI SONIA ANCUȚA
2. Sef lucr. Dr. VINTILĂ TEODOR VASILE

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

LEOPOLD LOREDANA FLORINA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 06.07.2023, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul “Regina Maria“

Titlul tezei de abilitare

Biotechnological applications of metal and metal oxide nanoparticles

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. Prof.dr. MUDURA  ELENA
2. Prof.dr. TULCAN CAMELIA
3. Prof.dr. BĂBEANU NARCISA ELENA
 
SUPLEANȚI
 
1. Prof.dr. BUNEA  ANDREA
2. Prof.dr. DRAGOMIRESCU MONICA CRISTINA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

ADAMOV TABITA CORNELIA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I”, din Timșoara

Domeniul tezei de abilitare

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

05.05.2023, ORA 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Roșu 

Titlul tezei de abilitare

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1.Prof. dr. ARION Felix Horațiu
2.Prof. dr. BREZULEANU Stejărel
3.Prof. dr. IAGĂRU Romulus
 
SUPLEANȚI
 
1.Prof. dr. DUMITRAȘ Diana Elena
2.Prof. dr. MĂRCUȚĂ Alina

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

ROMAN IOANA-AURELIA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

HORTICULTURĂ

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

27.04.2023, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul  “Regina Maria”, ISV

Titlul tezei de abilitare

STUDII CU PRIVIRE LA PRINCIPALELE PARTICULARITĂȚI MORFOLOGICE, BIOCHIMICE ȘI ORGANOLEPTICE ALE FRUCTELOR LA DIFERITE SPECII HORTICOLE ȘI IMPORTANȚA ACESTORA ÎN POCESUL DE AMELIORARE

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. PROF.DR. SESTRAȘ RADU EMIL
2. PROF.DR. STĂNICĂ FLORIN
3. PROF.DR. BOTU MIHAI
 
SUPLEANȚI
 
1.PROF.DR. SIMA RODICA MARIA
2.PROF.DR. CIULCA ION SORIN

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

ȘANDOR MIGNON-SEVERUS

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

AGRONOMIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16.05.2023, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Regina Maria, ISV

Titlul tezei de abilitare

ROLUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONSERVAREA SOLURILOR ȘI SUSTENABILITATEA SISTEMELOR AGRICOLE

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. Prof. dr. VIDICAN ROXANA
2. Prof. dr. MIHALACHE MIRCEA
3. Prof. dr. CÎMPEANU CARMEN
 
SUPLEANȚI
 
 1. Prof. dr. IMBREA FLORINEL
 2. Prof. dr. RADULOV ISIDORA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

CHIȘ MARIA SIMONA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Ingineria produselor alimentare

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

05.05.2023, ora  11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul  “Regina Maria”, ISV

Titlul tezei de abilitare

Tendințe moderne de valorificare  a materiilor prime neconvenționale prin tehnologii noi aplicate în obținerea de produse funcționale

Componenţa Comisiei de abilitare

 
1. PROF.DR. MUREȘAN VLAD
2. PROF.DR. ALEXA ERSILIA-CĂLINA
3.  PROF.DR.  DABIJA ADRIANA
 
SUPLEANȚI
 
1.PROF.DR. SEMENIUC CRISTINA-ANAMARIA
2.PROF.DR. POIANA MARIANA ATENA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

MUNTEAN MIRCEA-VALENTIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

AGRONOMIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

10.03.2023, ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul  “Regina Maria”, ISV

Titlul tezei de abilitare

CERCETĂRI PRIVIND PRODUCEREA, PROCESAREA ȘI VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME VEGETALE ȘI ANIMALE ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII CALITATIVE ȘI ENERGETICE

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. dr. VIDICAN ROXANA
2. Prof. dr. ȚENU IOAN
3. Prof. dr. IMBREA FLORIN
 
Supleanți:
1. Prof. dr. SAMUIL COSTEL
2. Prof. dr. RANTA OVIDIU

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

ȚIBULCĂ V. DORIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Ingineria produselor alimentare

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

12 Ianuarie 2023, ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Verde

Titlul tezei de abilitare

Cercetări privind calitatea alimentară și utilizarea compușilor bioactivi cu potențial  antioxidant și antibacterian din matrici vegetale la procesarea produselor de origine animalăStudii de farmacodinamie în evaluarea chimiorezistenţei la medicaţia antiparazitară

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF. DR. MUREȘAN VLAD
2. PROF. DR. DABIJA ADRIANA
3. PROF.DR. TIȚA OVIDIUSUPLEANȚI1.PROF. DR. RIVIȘ ADRIAN
2.PROF. DR. ROTAR MIHAELA-ANCUȚA 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

PÁLL EMŐKE

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

10 Ianuarie 2023, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

FMV, Sala de Legislatie

Titlul tezei de abilitare

 Transferul tehnologic în medicina veterinară: aplicații în regenerarea tisulară și controlul infecțiilor microbiene

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF. DR.SPÎNU MARINA
2. PROF. DR.POP MONICA
3. PROF.DR. NICHITA ILEANA

SUPLEANȚI
1. PROF. DR. BRUDAȘCĂ GHEORGHE FLORINEL
2. PROF. DR. ROMAN ALEXANDRA

 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

STAN FLORIN GHEORGHE

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

27 Ianuarie 2023, ora 14.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul “Regina Maria” ISV

Titlul tezei de abilitare

Importanța studiilor anatomice ca punct de plecare în cercetarea medicală

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF. DR.  DR. PAPUC IONEL
2. PROF. DR. VULPEVASILE
3. PROF.DR. VLĂGIOIU CONSTANTIN

 

SUPLEANȚI

1.PROF. DR. BETEG  IOAN FLORIN
2.PROF. DR. SOLCAN CARMEN 

 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

CERNEA  MIHAI  SORIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

MEDICINĂ VETERINARĂ

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

20.04.2022,  ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online/On site – Amfiteatrul Verde, cladirea ISV

Titlul tezei de abilitare

Studii de farmacodinamie în evaluarea chimiorezistenţei la medicaţia antiparazitară

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof. dr. CĂTOI CORNEL
2.Prof. dr. CRISTINA ROMEO TEODOR
3.Prof. dr. MAREȘ MIHAISupleanți1.Prof. dr. MARCUS IOAN
2.Conf. dr. DUMITRESCU EUGENIA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Numele candidatului la abilitare

VÂRBAN RODICA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

AGRONOMIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

19.04.2022, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatru Verde “Regina Maria”

Titlul tezei de abilitare

Cercetări privind aspecte biologice și diversificarea sortimentului de plante cultivate prin introducerea în cultură a unor specii noi de plante medicinale, alimentare, tehnice și cu potențial de fitoremediere

Componenţa Comisiei de abilitare

1. VIDICAN ROXANA MIRELA
2. STAN VASILICA
3. IMBREA ILINCA MERIMA
Supleanți
1. POP GEORGETA
2. SÎRBU CULIȚĂ

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO

Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

Lista lucrari reprezentative

CV

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

Numele candidatului la abilitare

MUREȘAN IULIA-CRISTINA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

15.02.2022, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Online

Titlul tezei de abilitare

Percepția și atitudinea comunităților locale privind dezvoltarea turismului

Componenţa Comisiei de abilitare

1. ARION HORAȚIU FELIX
2.TUDOR VALENTINA CONSTANȚA
3.BREZULEANU STEJĂREL
Supleanți
1. IAGĂRU ROMULUS
2. DUMITRAȘ DIANA ELENA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

DRAGOMIRESCU MONICA-CRISTINA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

20.12.2021, ora 8.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Online

Titlul tezei de abilitare

BIOCATALIZATORI LIBERI ȘI IMOBILIZAȚI – APLICATII BIOTEHNOLOGICE

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof.dr. VODNAR Dan Cristian
2. Prof.dr.JURCOANE Ștefana
3. Prof.dr. BĂBEANU Narcisa
Supleanți:
1. Prof.dr.BUNEA Andrea
2. Prof.dr. ISRAEL-ROMING Florentina

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

MUREȘAN CRINA CARMEN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

02.12.2021,  ora 16.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Online

Titlul tezei de abilitare

CREŞTEREA GRADULUI DE UTILIZARE A UNOR COMPUŞI BIOACTIVI NATURALI, ȊN CONTEXTUL VALORIFICĂRII SUPERIOARE ŞI „ZERO WASTE” CU IMPACT ASUPRA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ALIMENTELOR 

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof. dr.TOFANĂ MARIA
2.Prof. dr.VIZIREANU CAMELIA
3.Prof. dr.JURCOANE ȘTEFANA
Supleanți
1.Prof. dr.SOCACI SONIA ANCUȚA
2.Prof. dr.TULCAN CAMELIA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

RANTA OVIDIU

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

AGRONOMIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16.09.2021,  ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Online

Titlul tezei de abilitare

INOVAȚIE ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII MAȘINILOR AGRICOLE ÎN CONTEXTUL PRACTICĂRII UNEI AGRICULTURI SUSTENABILE

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. dr. VIDICAN ROXANA
2. Prof. dr. ȚENU IOAN
3. Prof. dr. MIHALACHE MIRCEA
Supleanți
1. Prof. dr. IMBREA FLORIN
2. Prof. dr. RUSU TEODOR

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CV, Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

 SUHAROSCHI RAMONA DANA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

09.09.2021,  ora 09.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Online

Titlul tezei de abilitare

NUTRIGENOMICS APPROACH OF PERSONALISED NUTRITION – FROM MOLECULAR MECHANISMS TO FUNCTIONAL FOODS /

ABORDARE NUTRIGENOMICĂ A NUTRIȚIEI PERSONALIZATE – DE LA

MECANISME MOLECULARE LA ALIMENTE FUNCȚIONALE

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. dr. VODNAR DAN CRISTIAN
2. Prof. dr. OROIAN MIRCEA ADRIAN
3. Prof. dr. NOUR VIOLETA
Supleanți
1. Prof. dr. SOCACI SONIA ANCUTA
2. Prof. dr. BANCIU MANUELA 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

MACRI ADRIAN MAXIMILIAN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

31.08.2021 ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA DIFERIȚILOR ADITIVI PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ANIMALELOR ȘI COMBATEREA MICOTOXINELOR

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. dr. CĂTOI CORNEL
2. Prof. dr. MILITARU MANUELLA
3. Prof. dr. MAREȘ MIHAI
Supleanți
1. Prof. dr. MARCUS IOAN
2. Prof. dr. TÎRZIU EMIL

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Nadăș George Cosmin

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

27.07.2021, ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

Contribuții la diversificarea metodelor microbiologice utilizate în medicina veterinară

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. Dr. Ioan Marcus
2. Prof. Dr. Gheorghe Savuța
3. Prof. Dr. Emil Tîrziu
Supleanți:
4. Prof. Dr. Ileana Margareta Nichita 
5. Prof. Dr. Sanda Maria Andrei

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CV, Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

SIMION VIOLETA ELENA

Universitatea la care este titular candidatul

Facultatea de Medicină Veterinară – Universitatea Spiru Haret București

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

28.07.2021, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

BIOSTRATEGII PENTRU ECOSANOGENEZĂ – SĂNĂTATEA ÎN RAPORTUL ANIMAL-PRODUS-NATURĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1. Prof. dr. MARCUS Ioan
2. Prof. dr. NICHITA Ileana Margareta
3. Prof. dr. SOLCAN Gheorghe
Supleanți
1. Prof. dr. MAREŞ Mihai
2. Prof. dr. SEVASTRE Bogdan

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

DAN SORIN DANIEL

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

15.07.2021, ORA 14

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

http://meet.google.com/hau-cnko-sek

 

Titlul tezei de abilitare

EVALUAREA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN METODE INOVATOARE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof. dr. MIHAIU Marian
2.Conf. habil. dr. GEORGESCU Mara
3. Șef lucr. habil. dr. KALMAN Imre

Supleanți:
1. Prof. habil. dr. MAREŞ Mihai
2. Prof. habil. dr. POPESCU Silvana

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

SCURTU IULIU CĂLIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

13.07.2021, ora 16.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

meet.google.com/prj-jznp-pxy

 

Titlul tezei de abilitare

PERFECȚIONAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC ȘI TERAPIE ÎN AFECȚIUNILE CARDIACE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof. dr. MARCUS Ioan – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof. dr. SOLCAN Gheorghe – USV Iași
3.Pprof. dr. VULPE Vasile – USV Iași
Supleanți:
1. Prof. dr. CRISTINA Romeo – USAMVB Timișoara
2. Prof. dr. BETEG Florin – USAMV Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

VÂTCĂ SORIN DANIEL

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

24 iunie 2021 de la ora 10

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

ASPECTE PRIVIND FIZIOLOGIA UNOR SPECII CULTIVATE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.  PROF.DR.  VIDICAN Roxana                        USAMV CLUJ-NAPOCA

2.  PROF. DR.  JITĂREANU  Carmenica Doina    USAMV IAȘI
3.  PROF.DR.  IMBREA Florin                                 USAMVB TIMIȘOARA
 
Supleanți
 
1.  PROF. DR. SAMUIL  Costel                                  USAMV IAȘI
2.  PROF. DR. GHEORGHE David                              USAMVB TIMIȘOARA

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

FLORIAN VASILE CONSTANTIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

14.07.2021, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

COMPARATIVE PATHOLOGY AND MEDICAL NANOMATERIALS: CUREENT STATUS AND FUTURE TRENDS

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF.DR. VIDICAN Roxana
2. PROF. DR. ULEA Eugen
3. PROF.DR. GROZEA Ioana
Supleanți:
1. PROF. DR. MUNTEAN Leon
2. PROF. DR. MITREA Ion

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

TĂBĂRAN ALEXANDRU-FLAVIU

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

9 IUNIE 2021, ORA 12.00 ON LINE

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

COMPARATIVE PATHOLOGY AND MEDICAL NANOMATERIALS: CUREENT STATUS AND FUTURE TRENDS

Componenţa Comisiei de abilitare

1.PROF.DR. CĂTOI Cornel – USAMV Cluj-Napoca
2.PROF.DR. MORARIU Sorin – USAMVB Timișoara
3.PROF.DR. MILITARU Manuella – USAMV București
Supleanti:
1.PROF. DR. MARCUS Ioan – USAMV Cluj-Napoca
2. PROF.DR. CRISTINA Romeo Teodor – USAMVB Timișoara

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

CENARIU MIHAI-COSMIN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

15 IUNIE 2021, ORA 11

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

MODERN INVESTIGATION TECHNIQUES IN VETERINARY REPRODUCTION AND TRANSLATIONAL MEDICINE

Componenţa Comisiei de abilitare

PROF.DR. CĂTOI Cornel – USAMV Cluj-Napoca

PROF.DR. DRUGOCIU Dan – USAMV Iași

CONF.DR. MIRCU Călin – USAMVB Timișoara

Supleanti:

PROF. DR. BOGDAN Liviu – USAMV Cluj-Napoca

PROF.DR. BUCAK Mustafa Numan – SELCUK UNIVERSITY, KONYA, TURKEY

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Păcurar Florin Simion  

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

15.01.2021, ora 11:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

 

Titlul tezei de abilitare

MANAGEMENTUL SUSTENABIL AL PAJIȘTILOR SEMI-NATURALE 

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF.DR. VÎNTU Vasile  USAMV Iași 
2. PROF.DR. COJOCARIU Lacrima Lumința USAMVB Timișoara  
3. PROF.DR. VIDICAN Roxana   USAMV Cluj-Napoca 
Supleanți:
1. PROF. DR.  SAMUIL Costel   USAMV Iași 
2. PROF. DR. SIMA Nicușor Flavius USAMV Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Popescu Gabriela   

Universitatea la care este titular candidatul

USAMVB Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală    

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

19.03.2021

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

Ora: 10:00

Titlul tezei de abilitare

CERCETĂRI PRIVIND DIRECȚII DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF.DR. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca
2. PROF.DR. Romulus Iagăru Universitatea Lucian Blaga  Sibiu
3. PROF.DR. Stejărel Brezuleanu  USAMV Iași
Supleanți:
1. PROF. DR.  Diana Dumitraș  USAMV Cluj-Napoca
2. PROF. DR. Liviu Mărcuță  USAMV București

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Florian Teodora

Universitatea la care este titular candidatul

USAMV   Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

AGRONOMIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16.11.2020, 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

Ora: 10:00

Titlul tezei de abilitare

STRATEGII DE MONITORZARE ȘI COMBATERE A UNOR DĂUNĂTORI  DIN ECOSISTEME AGROHORTICOLE

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF.DR. VIDICAN Roxana USAMV Cluj-Napoca
2. PROF.DR.  GROZEA Ioana USAMVB Timisoara
3. PROF.DR. MITREA Ion UNIVERSITATEA Craiova
Supleanți:
1. PROF. DR.  TALMACIU Mihai USAMV Iasi
2. PROF. DR. ULEA Eugen USAMV Iasi

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Tulcan Camelia

Universitatea la care este titular candidatul

USAMVB Timisoara

Domeniul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

26.10.2020 ora 12:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

DE LA METODOLOGII BIOCHIMICE LA BIOTEHNOLOGII – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1. PROF.DR. BAHRIM Gabriela Elena Universitatea “Dunarea de Jos” Galati
2. PROF.DR.  VIDU Livia USAMV Bucuresti
3. PROF.DR. PINTEA Adela USAMV Cluj-Napoca
Supleanți:
1. PROF. DR.  DEZMIREAN Daniel Severus USAMV Cluj-Napoca
2. CONF.DR. ING. ABIL.  CAMEN Dorin-Dumitru USAMVB Timişoara

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Coroian Aurelia

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

ZOOTEHNIE

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

22.01.2021 ora 9.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

CALITATEA ȘI COMPOZIȚIA UNOR PRODUSE DE ORIGINE ANIMAL ȘI VEGETALĂ 

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof. dr. DEZMIREAN Daniel Severus – USAMV  Cluj-Napoca
2.Prof. dr. USTUROI Marius  Giorgi  – Teodor      – USAMV Iasi
3.Prof. dr. ȘTEF Lavinia  USAMVB Timișoara
Supleanți 
1.Prof. dr. TIȚĂ Ovidiu   Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
2. Prof. dr. GÎLCĂ Ioan   USAMV Iasi

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Cernea Mihai Sorin

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

STUDII DE FARMACODINAMIE ÎN EVALUAREA CHIMIOREZISTENŢEI LA MEDICAŢIA ANTIPARAZITARĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.PROF.DR. CĂTOI CORNEL  – USAMV  Cluj-Napoca
2.PROF.DR. CRISTINA Romeo – Teodor              USAMVB Timișoara
3.PROF.DR. OPREAN Radu-Nicolaie UMF Cluj – Napoca
Supleanți 
1.CONF. DR. DUMITRESCU  Eugenia –                 USAMVB   Timișoara
2.Prof.Dr. Marcus Ioan – USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Răpuntean Sorin

Universitatea la care este titular candidatul

USAMV Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

Contribuții științifice în studiul protohecozei la animale și om   

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Andrei Sanda – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Daneș Doina – USAMV București
3.Prof.Dr. Săvuța Gheorghe – USAMV Iași
Supleanți 
1.Prof.Dr. Cristina Romeo Teodor – USAMVB Timișoara
2.Prof.Dr. Marcus Ioan – USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

Numele candidatului la abilitare

Bunea Claudiu-Ioan

Universitatea la care este titular candidatul

USAMV Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Horticultură

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

03.11.2020, ora 12:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

Biodiversitatea ecosistemului sol-viță de vie-vin, abordare nouă pentru o viticultură sustenabilă     

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Mitre Viorel– USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Rotaru Liliana – USAMV Iași
3.Prof.Dr. Giugea Nicolae– Universitatea Craiova
Supleanți 
1.Prof.Dr. Dobrei Alin – USAMVB Timișoara
2.Prof.Dr. Sestraș Radu – USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


Numele candidatului la abilitare

Beteg Florin Ioan

Universitatea la care este titular candidatul

USAMV Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

30 aprilie ora 11:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online 

Titlul tezei de abilitare

Surgical paradigm of prosthetic bioimplants for tissular reconstruction and wounds healing management in veterinary medicine    

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Cătoi Cornel – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Nemeth Tibor – University of Veterinary Medicine Budapesta
3.Prof.Dr. Igna Cornel – USAMVB Timișoara
Supleanți 
1.Prof.Dr. Marcus Ioan – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Al Hajjar Nadim – UMF Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


Numele candidatului la abilitare

BORA FLORIN DUMITRU   

Universitatea la care este titular candidatul

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru (SCDVV Bujoru), Galați, Departamentul de Cercetare, Laboratorul de Încercări Fizico-Chimice și Biochimice 

Domeniul tezei de abilitare

Horticultură

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

08.05.2020 ora 10:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

Titlul tezei de abilitare

DISTRIBUȚIA METALELOR GRELE ȘI A RAPOARTELOR IZOTOPICE DE PB ȘI SR ÎN SISTEMUL SOL-VIN    

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Mitre Viorel – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Rotaru Liliana – USAMV Iași
3.Prof.Dr. Giugea Nicolae – Universitatea Craiova
Supleanți 
1.Prof.Dr. Botu Mihai – Universitatea Craiova
2.Prof.Dr. Stoleru Vasile – USAMV Iași

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


Numele candidatului la abilitare

Criste Adriana Dalila

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

14.04.2020,ora 12:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Rosu USAMV CN sau Online click aici pentru participare

Titlul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII MICROBIENE: APLICAȚII ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII  

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Dezmirean Daniel Severus – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Bahrim Gabriela – Universitatea ” Dunărea de Jos” Galați
3.Prof.Dr. Chifiriuc Carmen – Universitatea București
Supleanți 
1.Prof.Dr. Corcionivoschi Nicolae – Usamv Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Vicaș Simona – Universitatea Oradea

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare

Lăcătuș Radu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinara

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

29.04.2020 ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Online

Titlul tezei de abilitare

RELEVANȚA ȘI LIMITELE DIAGNOSTICULUI RADIOLOG ÎN PANTOLOGIA ANIMALĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Marcus Ioan – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Vlăgoiu Constantin – USAMV București
3.Prof.Dr. Solcan Gheorghe – USAMV IașiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Ștefănuț Cristina USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Georgescu Alexandru UMF Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CV, Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Sevastre Bogdan

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinara

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16.04.2020 ora 12:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

On Line

Titlul tezei de abilitare

INVESTIGAȚII EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA UNOR COMPUȘI NATURALI ȘI DE SINTEZĂ ÎN TERAPIA ONCOLOGICĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Ștefănuț Cristina – USAMV Cluj-Napoca
2.Conf. Habil. dr. Silaghi-Dumitrescu Radu – UBB Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Hangan Adriana Corina UMF Cluj-NapocaSUPLEANTI1.Prof.Dr.Pusta Dana – USAMV Cluj-Napoca
2.Conf. Habil Dr. Mocan Teodora UMF Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Muntean Leon

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 10.01.2020,ora 10:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Biodiversitate

Titlul tezei de abilitare

CONTRIBUȚII LA AMELIORAREA CEREALELOR,PLANTELOR FURAJERE ȘI MEDICINALE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Rusu Teodor – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Madoșă Emilian – USAMVB Timișoara
3.Prof.Dr. Samuil Costel – USAMV IașiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Robu Teodor – USAMV Iași
2.Prof.Dr. Cordea Mirela – USAMV Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Vintilă Teodor Vasile

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 20.01.2020,ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII MICROBIENE ȘI INDUSTRIALE APLICATE ÎN BIORAFINĂRIE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Jurcoane Ștefana – USAMV București
2.Prof.Dr. Bahrim Gabriela Elena – Universitatea “Dunărea de Jos”1.Prof.Dr. Corcionivoschi Nicolae – USAMV Cluj-NapocaSUPLEANTI1.Prof.Dr. Dezmirean Daniel – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Matei Florentina – USAMV București 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Sestraș Florina Adriana
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Horticultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  
Titlul tezei de abilitare APLICAȚII ALE BIOSTATICII ȘI TEHNICII EXPERIMENTALE ÎN CERCETAREA HORTICOLĂ
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Mitre Viorel – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Stănică Florin – USAMV București
3.Prof.Dr. Hoza Dorel – USAMV BucureștiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Draghia Lucia – USAMV Ion Ionescu de la Brad Iași
2.Prof.Dr. Sima Rodica Maria – USAMV Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Antofie Mihaela Maria
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  25.09.2019, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Regina Maria
Titlul tezei de abilitare CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR GENETICE VEGETALE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTURĂ
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Vidican Roxana Mirela USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Cornea Călina Petruța USAMV București
3.Prof.Dr. Madoșă Emilian USAMVB TimișoaraSUPLEANTI1.Prof.Dr. Băbeanu Narcisa USAMV București
2.Prof.Dr. Anastasiu Paulina Universitatea din București
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare Ilea Marioara Elisabeta
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Inginerie și management în Agricultură și Dezvoltarea Rurală
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  04.09.2019, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Verde
Titlul tezei de abilitare EVALUAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Valentina Tudor USAMV București
3.Prof.Dr. Stejărel Brezuleanu USAMV IașiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Elena Leonte USAMV Iași
2.Prof.Dr. Diana Dumitraș USAMV Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 


 

Numele candidatului la abilitare  Socaci Sonia-Ancuța
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare  Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  02.09.2019, ora 09:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Regina Maria,ISV
Titlul tezei de abilitare CARACTERIZAREA CHIMICĂ A UNOR MATRICI VEGETALE NE-ȘI BIOPROCESATE
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Pintea Adela – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Bahrim Gabriela -Universitatea Dunărea de jos din Galați
3.Prof.Dr. Nour Violeta – Universitatea din CraiovaSUPLEANTI1.Conf.Dr. Vicaș Simona – Universitatea Oradea
2.Prof.Dr. Dulf Francis – USAMV Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Zăhan Ioachim Marius
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare  Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  30.05.2019,ora 11:00-13:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Verde
Titlul tezei de abilitare Aplicații ale biotehnologiilor animale în reproducție și științele vieții
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Dezmirean Daniel Severus – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Păcală Nicolae – USAMVB Timișoara
3.Prof.Dr. Tăpăloagă Paul Rodian – USAMV BucureștiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Rakosy-Tican Elena – UBB Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Bencsik Ioan – USAMVB Timișoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Bunea Andrea
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare  Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  26 IUNIE 2019, ORA 10-12
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  AMFITEATRUL REGINA MARIA ISV
Titlul tezei de abilitare Analiza şi activitatea unor compuşi fitochimici din diferite bioresurse
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Pintea Adela – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Cornea Petruța – USAMV Bucuresti
3.Prof.Dr. Paizs Csaba – UBB Cluj-NapocaSUPLEANTI1.Prof.Dr. Oprean Radu – UMF Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Vicaș Simona – Universitatea Oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Odagiu Antonia Cristina Maria
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare  Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  19.11.2018, ora 09:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Regina Maria
Titlul tezei de abilitare Metodologii de studiu a stării de sănătate și nutritionale a plantelor in context climatic
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Vidican Roxana – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Mihalache Mircea – USAMV Bucuresti
3.Prof.Dr. Samuil Costel – USAMV IasiSUPLEANTI1.Prof.Dr. Robu Teodor – USAMV Iasi
2.Prof.Dr. Oltean Ion – USAMV Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

 


 

Numele candidatului la abilitare Carmen Dana Sandru
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  29.05.2018 Ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Sala de Consiliu MV
Titlul tezei de abilitare Utilitatea unor extracte naturale în restaurarea postinfecțioasă în cadrul conceptului ”One Health”
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Marian Mihaiu  – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Carmen Monica Pop – UMF Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Ileana Margareta Nichita – USAMVB TimișoaraSUPLEANȚI1.Prof.Dr. Viorel Herman – USAMVB Timișoara
2.Prof.Dr. Marina Spînu – USAMV Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare
Numele candidatului la abilitare Elena Mudura
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 29.05.2018 Ora 09:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Regina Maria
Titlul tezei de abilitare Bioprocese fermentative pe suporturi
vegetale și controlul calității produselor biotehnologice
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Tofană Maria – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Jurcoane Ștefania – USAMV București
3.Prof.Dr. Nour Violeta – Universitatea din CraiovaSUPLEANȚI1.Prof.Dr. Pintea Adela – USAMV Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Habil. Vicaș Simona Ioana – Universitatea Oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare
Numele candidatului la abilitare Adriana Paucean
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  29.05.2018 Ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Amfiteatrul Regina Maria
Titlul tezei de abilitare Biotehnologii adaptate pentru creșterea
potențialului bioactiv şi obținerea de alimente funcționale
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Muste Sevvastița – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Jurcoane Ștefania – USAMV București
3.Prof.Dr. Baharim Gabriela – Universitatea Dunărea de jos GalațiSUPLEANȚI1.Prof.Dr. Pintea Adela – USAMV Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Habil. Vicaș Simona Ioana – Universitatea Oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Popescu Silvana
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  29.05.2018 Ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Sala de Consiliu MV
Titlul tezei de abilitare Contribuții științifice în igiena, bunăstarea și
etologia animalelor de fermă
Componenţa Comisiei de abilitare 1.Prof.Dr. Cătoi Cornel – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Popa Monica – UMF Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Țibru Ioan – USAMVB TimișoaraSUPLEANȚI1.Prof.Dr. Spînu Marina – USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Săvuța Gheorghe – USAMV Iași
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Laura Cristina ŞTEFĂNUŢ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 15 noiembrie 2017, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Centru de Biodiversitate
Titlul tezei de abilitare  

Modele experimentale de testare, in vivo a efectului extractelor vegetale, probioticelor şi prebioticelor

 

Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Nicolae DOJANĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Prof. Dr. Lia Monica JUNIE, Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj

Suplenaţi

Prof. Dr. Laurenţ OGNEAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Rodica Maria SIMA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Horticultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 27.11.2017, ora 12
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Cercetrări interdisciplinare privind producerea şi calitatea legumelor şi a altor produse horticole
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Viorel MITRE, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Prof. Dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Suplenaţi

Prof. Dr. Dănuţ Nicolae MĂNIUŢIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Dorel HOZA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrariPortofoliu de lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Nicuşor Flavius SIMA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 12 octombrie 2017, ora 14.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Producerea sustenabilă de furaje în pajişti permanente, temporare şi culturi anuale
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Vasile VÂNTU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Suplenaţi

Prof. Dr. Roxana VIDICAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Luminiţa COJOCARIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari, Portofoliu de lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Francisc Vasile DULF
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  27.10.2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Analiza chimică şi bioprocesarea unor matrici vegetale (compuşi lipo- şi hidrofilici)
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Carmen SOCACIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Prof. Dr. Csaba PAIZS, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Maria TOFANĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Conf. Dr. Habil. Simona Ioana VICAŞ, Universitatea din Oradea
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrariPortofoliu de lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Ruxandra Mălina PETRESCU-MAG
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 octombrie 2017, ora 14.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Regândirea politicii publice agricole prin prisma așteptărilor consumatorilor. Dovezi, dileme și provocări
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Prof. Dr. Alexandru OZUNU, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Habil. Marian PROOROCU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Conff. Dr. Habil. Delia GLIGOR, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari, 10 lucrări in extenso
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Daniel Severus DEZMIREAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 decembrie 2018, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Roşu, Clădirea Bibliotecii
Titlul tezei de abilitare Aplicaţii biotehnologice înn apicultură şi sericicultură
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Elena RAKOSY, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Suplenaţi

Prof. Dr. Ion OLTEAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Robin MORITZ, Universitatea Halle, Germania
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari, Portofoliu de lucari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Mirela Irina CORDEA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Horticultură
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 14 iulie 2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Realizări în cercetarea ştiinţifică privind obşinerea materialului iniţial şi selecţia la speciile horticole
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Sorin CIULCĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Prof. Dr. Mihai BOTU, Universitatea din Craiova

Suplenaţi

Prof. Dr. Viorel MITRE, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Emilian MADOŞĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Sanda Maria ANDREI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare  23.10.2017 ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Investigaţii experimentale privind utilizarea metodelor biolochimice şi de proteomică în patologia veterinară
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Romeo CRISTINA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Carmen GEORGESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Ionel PAPUC, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Dana Liana PUSTA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 18 iulie 2017, ora 9.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Aplicaţii ale unor metode de studiu citogenetic şi ale unor tehnici de genetică moleculară în diagnosticul eredopatiilor la animalele domestice
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gianina CRIŞAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Octavian POPESCU, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Marian MIHAIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Liviu Marian BOGDAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 18 iulie 2017, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Modernizarea biotehnicilor în reproducţie şi combaterea patologiei aparatului genital şi a glandelor mamare la animale
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. dr. Alin BÎRTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Prof. Dr. Dan DRUGOCIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Prof. Dr. Viorel HERMAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Suplenaţi

Prof. Dr. Dan MIHU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Carmen GEORGESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Romeo CRISTINA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Cristina Bianca POCOL
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 11 iulie 2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regele Ferdinand”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Cercetări privind dezvoltarea sustenabilă a spaţiului rural prin practicarea apiculturii şi a altor activităţi agricole şi non-agricole
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Roxana VIDICAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

Prof. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Suplenaţi

Prof. Dr. Stejărel BREZULEANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Adela Mariana PINTEA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 23 iunie 2017, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Natural compounds – from chemistry to biological properties
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Prof. Dr. Călina Petruţa CORNEA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Suplenaţi

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Gianina CRIŞAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Şef lucr. Dr. Habil. Dan VODNAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Marian PROOROCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 ianuarie 2017, ora 12.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Cercetări privind studiul speciilor şi habitatelor forestiere în contextul implementării Reţelei Natura 2000 în România
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. Dr. Ing. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Ing. Vasile SOPORAN, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Prof. Dr. Ing. Valer MICLE, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Laura Eugenia PAULETTE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 ianuarie 2017, ora 09.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Performanţele profesionale şi ştiinţifice obţinute în evaluarea stării de calitate a solurilor şi a variabilităţii spaţiale in situ a proprietăţilor solurilor şi poluanţilor
Componenţa Comisiei de abilitare Prof.dr. Dumitru MIHAIL, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Bucureşti

Prof.dr. Dorin ŢĂRĂU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”, Timişoara

Prof.dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare 

 


 

Numele candidatului la abilitare Aurel MAXIM
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 ianuarie 2017, ora 10.30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Conservarea agrobiodiversității și protecția integrată a ecosistemelor agricole – premise esențiale ale agriculturii durabile și ale securității alimentare pe termen lung
Componenţa Comisiei de abilitare Prof. dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. dr. Mihai DUMITRU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, București

Prof. dr. László RÁKOSY – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Mirela Ana COMAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Univeritar Nord
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 9 februarie 2017, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regele Ferdinad”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Reconstrucţia ecologică a siturilor poluate industrial

Ecological reconstruction polluted industrial sites

Componenţa Comisiei de abilitare Prof. dr. Teodor RUSU – USAMV Cluj-Napoca

Prof. dr. Cornel DOMUTA – Universitatea din Oradea

Prof. dr. Doru Ioan MARIN – USAMV Bucuresti

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV și lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Camelia SAVA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Domeniul tezei de abilitare Agronomie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 decembrie 2016, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Contribuţii ştiinţifice în domeniul ecofiziologiei vegetale aplicate

Scientific contribution in applied plant eco-physiology

Componenţa Comisiei de abilitare Prof. dr. Roxana VIDICAN, USAMV Cluj

Prof. dr. Vasilica STAN, USAMV București

Prof. dr. Teodor ROBU, USAMV Iași

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Dan Cristian VODNAR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biotehnologii
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 25 martie 2016, ora 10.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Bioconversii fermentative şi biotehnologii de imobilizare a unor microorganisme probiotice cu impact in bioeconomie şi nutriţie

Bioconversion processes and probiotic immobilization with impacton bioeconomy and nutrition

Componenţa Comisiei de abilitare Prof. dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea ”Dunărea de Joș” din Galați

Prof. dr. Felicia LOGHIN, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hașieganu” din Cluj-Napoca

Prof. dr. Maria TOFANĂ, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare Rezumat/Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CVLista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Alexandru BOGDAN
Instituția la care este titular candidatul Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice ”Cosmin C. Kirițescu” al Academiei Române
Domeniul tezei de abilitare Medicină Veterinară
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 noiembrie 2014, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Bleumarin, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Professional scientific and academic performances obtained in gynecology, andrology and obstetric from veterinary medicine, necessary for eco-innovative application on reproduction biotechnology in livestock biodiversity, through  integrated eco-bio-economics solutions in  one medicine, based on ecosanogenesis
Componenţa Comisiei de abilitare Ioan Ștefan GROZA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Gabriel PREDOI, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Alexandru ȘONEA, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Alexandru IRIMIA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Tudor PERIANU, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-ENLista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Florentina MATEI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Domeniul tezei de abilitare P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 iulie 2014, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Verde, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Utilizarea biodiversitatii microbiene in aplicatii biotehnologice

Use the microbial biodiversity for biotechnological applications

Componenţa Comisiei de abilitare Carmen SOCACIU, Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Gabriela BAHRIM, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Tatiana VASSU,  Universitatea din București

Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-ENLista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Nicolae CORCIONIVOSCHI
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”, Timișoara
Domeniul tezei de abilitare P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 28 mai 2014, ora 11.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Bleumarin, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Noi aspecte ale patologiei bolilor infectioase si aplicarea acestora pentru elaborarea unui concept inovator de atenuare a virulentei bacteriene

New insights in bacterial infections – a novel concept of attenuated virulence

Componenţa Comisiei de abilitare Gabriela BAHRIM, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Carmen SOCACIU, Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Petruța CORNEA,  Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din București

Doru PAMFIL,  Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Imola ZIGONEANU,  Universities of North Carolina, USA

Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-ENLista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare Monica BUTNARIU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Timișoara
Domeniul tezei de abilitare P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 12 iulie 2013, ora 09:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Verde, Institutul de Științele Vieții
Titlul tezei de abilitare Identificarea și cuantificarea biocompușilor în domeniul științelor vieţii şi biotehnologiei aplicate care vizează dezvoltarea sustenabilă

Identification and quantification of biocompounds in life science and applied biotechnology areas, aimed at sustainable development

Componenţa Comisiei de abilitare Professor PhD, Engineer, Irma TARI, Departmentul de Biologia Plantelor, Universitatea din Szeged

Professor PhD, Engineer, Gabor LASKAY, Departmentul de Biologia Plantelor, Universitatea din Szeged

Professor PhD, Engineer, Peter FRANCISC,  Universitatea „Politehnica” din Timișoara

Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-ENLista lucrari-EN
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raportul comisiei de abilitare

 

Skip to content