Universitatea

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj. Din anul 1992 instituţia a funcţionat sub denumirea de Universitatea de Ştiinte Agricole Cluj-Napoca, potrivit HG 812 publicată în MO 337/29.12.1992, iar din anul 1995 instituţia primeşte numele de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, conform HG 586/28.07.1995.

Misiune

Universitatea îşi propune ca în cadrul misiunii sale să promoveze excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere. Citeste mai mult

Organizare

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca are în structura sa facultăţi, departamente, bibliotecă, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, servicii administrative, tehnice, baze de practică,de agrement,servicii sociale etc. Citeste mai mult

Programe și strategii

Dezvoltarea unei universităţi impune atingerea unor parametrii cantitativi şi calitativi,în măsură să asigure creşterea performanţei şi a competitivităţii universităţii pe plan naţional şi internaţional. Citeste mai mult

Facilităţi

Universitatea încurajează şi susţine viaţa culturală şi sportivă, oferind o gamă variată de activităţi, prin care studenţii şi comunitatea locală îşi pot manifesta aptitudinile şi preocupările într-un mod organizat şi plăcut. Citeste mai mult

Gradina botanică și muzee

Situată pe teritoriul campusului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Grădina Agrobotanică deţine peste 1800 de specii vegetale care pot fi admirate de vizitatori. Grădina fiind înfiinţată în 1903, în imediata vecinătate a ruinelor unei mănăstiri din sec. al XI-lea, o parte din speciile cultivate de către călugări au fost probabil păstrate, având în vedere că aceştia au avut o grădină de plante medicinale şi o farmacie. La început având o suprafaţă de doar jumătate de hectar, Grădina Agrobotanică a fost extinsă în 2007, atingând suprafaţa actuală de aproape 7 hectare.

Concepute iniţial ca nişte simple colecţii cu scop didactic universitar şi de cercetare, cele 3 muzee ale Universităţii se adresează azi publicului larg în perspectiva educării, informării şi documentării. Citeste mai mult

Editura

Rezultatele ştiinţifice puse în valoare de colecţia de publicaţii a Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca reflectă obiectivele de excelenţă în cercetare şi educaţie. Citeste mai mult

Biblioteca

Bibliotecile reprezintă locul de depozitare, sistematizare şi transmitere a informaţiei. Mai mult, pe lângă rolul său strict funcţional, biblioteca unei universităţi are adesea un rol de socializare, fiind locul în care studenţii şi profesorii schimbă idei şi pun la cale noi proiecte. Citeste mai mult

DOCUMENTE PUBLICE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este instituţie de învăţământ superior de stat. Ea funcţionează în baza legislaţiei în vigoare şi a propriei Carte. Citeste mai mult

DOCUMENTE INTERNE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este instituţie de învăţământ superior de stat. Ea funcţionează în baza legislaţiei în vigoare şi a propriei Carte. Citeste mai mult

SINDICAT USAMV

Sindicatul U.S.A.M.V. al cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului de cercetare şi personalului nedidactic din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, se constitue ca o organizaţie socio-profesional apolitică cu personalitate juridică, ce se poate afilia altor sindicate formând federaţii sau confederaţii, după caz. Citeste mai mult