Alegeri universitare ALEGERI 22.06.2023, între orele 09,00 – 14,00, pentru locurile rămase vacante în mandatul 2020-2024, Biblioteca centrală a USAMVCN, holul principal, etajul 1, campusul USAMVCN din str. Mănăștur nr.3-5, Cluj-Napoca

 

Biroul Electoral al Universității

Metodologie alegeri RU 5

Calendarul alegerilor pentru locurile rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere din USAMVCN, cadre didactice în mandatul 2020-2024

Liste de vot

Candidaturi depuse pentru Consiliul Facultății de Medicină Veterinară

Rezultatul alegerilor

 

Calendarul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere din USAMVCN, pentru locurile rămase vacante în mandatul 2020-2024

Liste de vot

 

Candidaturi depuse pentru membru în Consiliul Facultății de Medicină Veterinară

Rezultatul alegerilor

Liste de vot

Cadre didactice – membru în Consiliul Facultăţii de Medicină Veterinară:

ŞTEFĂNUŢ Laura-Cristina –  18 voturi

 Studenţi – membru în Consiliul Facultăţii de Medicină Veterinară:

Linia română:                

GÎSCĂ Bianca-Theodora –  33 voturi

URSZULY Laura-Henrietta– 32 voturi

BORFĂLĂU Cristina-Diana – 30 voturi

Linia franceză:

BRETON Clemence –  29 voturi

Candidaturi depuse pentru membru în Senatul universitar loc al  Facultății de Medicină Veterinară

Liste de vot

Rezultatul alegerilor

Studenţi – membru în Senatul universitar, loc al Facultăţii de Medicină Veterinară: 

COCIAN Adrian-Ionuţ –  112 voturi

 

 

ALEGERI 16.03.2023 locuri vacante în mandatul 2020-2024

Biroul Electoral al Universității aprobat în Ședința de Senat din 08.03.2023

Metodologie alegeri RU 5

Calendarul alegerilor pentru Președinte al Senatului universitar și concursul de selecție al Decanilor, mandatul 2020-2024

Președinte al senatului universitar

Calendar alegeri

Liste de vot

Candidaturi depuse

Rezultatul alegerii Președintelui senatului universitar

Concurs de selecție al Decanilor

Calendar alegeri

Candidaturi depuse

Comisia de selecție a Decanilor

Rezultatul selecției Decanilor

 

ALEGERI 07.04.2023 locuri vacante în mandatul 2020-2024

Biroul Electoral al Universității aprobat în Ședința de Senat din 08 martie 2023

Metodologie alegeri RU 5

Calendarul alegerilor pentru locurile rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere din USAMVCN, cadre didactice în mandatul 2020-2024

Calendar alegeri

Liste de vot

Candidaturi depuse pentru:

Consiliul departamentului

Director de departament

Consiliul facultății

Membru în Senatul universitar

Rezultatul alegerilor

 

 

Calendarul alegerilor pentru locurile rămase vacante în CSUD, cadre didactice din partea Școlii Doctorale de Științe Agricole și Inginerești, mandatul 2020-2024

Calendar alegeri

Liste de vot

Candidaturi depuse

Rezultatul alegerii

07 aprilie 2023,
între orele 09:00 – 14:00,
Institutul de Științele Vieții Regele Mihai I al României, holul central, campusul USAMVCN, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj-Napoca

 

Calendarul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere din USAMVCN, pentru locurile rămase vacante în mandatul 2020-2024

Calendar alegeri

Liste de vot

Candidaturi depuse

Rezultatul alegerii

07 aprilie 2023,
între orele 09:00 – 14:00,
Institutul de Științele Vieții Regele Mihai I al României, holul central, campusul USAMVCN, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj-Napoca

Alegeri pentru locurile  rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere, mandatul 2020-2024, în data de 26.04.2021


Alegeri pentru locurile  rămase vacante din structurile și funcțiile de conducere, mandatul 2020-2024, in data de 08.09.2020

Alegeri pentru functia de Director a depatamentelor II si III, Facultatea de Agricultura, mandatul 2020-2024, 08.09.2020

Metodologie alegeri RU 5

Calendar alegeri

Locație sectie vot – Departamentul II, cladirea Aulei, amfiteatrul A6, ora 9.00

                                 – Departamentul III, cladirea Aulei, amfiteatrul A7, ora 10.00

Biroul Electoral al USAMVCN

Listele cadrelor didactice cu drept de vot

Candidaturi

Rezultate alegeri


Alegeri pentru locurile din structurile și funcțiile de conducere rămase neocupate în mandatul 2020-2024
Locație vot – Secție unică de vot la Institutul de Științele Vieții, parter, hol central
Biroul Electoral al USAMVCN
Listele studenților cu drept de vot
Candidaturi studenți
Rezultate alegeri cadre didactice
Rezultate alegeri studenți


Regulamentul de alegeri pentru mandatul 2020-2024
Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020-2024
Calendarul raportarilor si alegerilor la nivelul departamentelor
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de decan


Lista Locatiilor sectiilor de vot

Distributia locurilor pentru consilii si senat pentru cadre didactice, cercetatori si studentiDistributia locurilor pentru studenti in Senat
Referendum privind modalitatea de desemnare a rectorului – 2019
Lista membrilor Biroului Electoral Central al USAMV Cluj-Napoca
Calendarul planificarilor dezbaterilor publice ale candidatilor pentru functia de Rector al USAMVCN, mandatul 2020-2024
Hotararile Biroului Electoral cu privire la alegerile organizate pentru mandatul 2020-2024

 
INVITAȚIE dezbaterea finala a candidatilor la functia de Rector al USAMVCN, mandatul 2020-2024 

Listele cadrelor didactice, a cercetatorilor si a studentilor din senat si consiliile facultatilor, cu drept de vot pentru Alegerea Rectorului USAMV CN, mandatul 2020-2024

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Institutul de Ştiinţele Vieţii
ICHAT
Statiune Horticola
Studenti Senat si consilii facultati


Liste cu cadrele didactice cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Institutul de Ştiinţele Vieţii
ICHAT
Statiune Horticola
Conducatori de Doctorat


Lista studenţilor cu drept de vot

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară-Engleza+Franceza
Facultatea de Medicină Veterinară-Romana
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Şcoala Doctorală Ştiinţe Agricole Inginereşti și Scoala Doctorală de Medicină Veterinară
Doctoranzi


Candidaturi Cadre Didactice

Candidaturi Director Departament
Candidaturi Consiliile Facultăţiilor
Candidaturi Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
Candidaturi Școlile Doctorale
Candidaturi membru în Senatul Universitar
Retragere candidaturi
Retragere candidaturi CSUD+Scoala Doctorala
Candidaturi Rector
Retragere candidaturi Rector
Candidaturi Presedinte Senat


Candidaturi Studenţi

Candidaturi Consiliul Facultăţii
Candidaturi membru în Senatul Universitar
Candidaturi Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
Candidaturi Școlile Doctorale
Retragere Candidaturi


Rezultate alegeri mandatul 2020-2024

Rezultate Candidaturi Cadre Didactice 

Rezultate Director Departament
Rezultate Consiliu Departament
Rezultate Consiliile Facultăţiilor
Rezultate Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
Rezultate Școlie Doctorale
Rezultate membru în Senatul Universitar
Rezultate Rector

Rezultate Candidaturi Studenţi

Rezultate Consiliul Facultăţii
Rezultate Membru în Senatul Universitar
Rezultate Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
Rezultate Școlile DoctoraleArhivă alegeri

Skip to content