Concursuri Posturi didactice/cercetare

Anul universitar 2022-2023

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 152 din 24 aprilie 2023, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 24.03.2023.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 

Posturi scoase la concurs publicate în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 24 aprilie 2023

Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior

Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (RU 37)

Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs – Perioadă nedeterminată

Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Lista documentelor din dosarul de concurs

Calendarul concursului

Standarde minimale CNATDCU – necesare şi obligatorii pentru conferirea  titlurilor de conferențiar, profesor şi CS II

Standarde Minimale MV
Standarde Minimale IRVA
Standardele minimale Comisia 29 Filologie

Candidaturi

Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor, conferențiar şi CS II

Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar,  şef de lucrări şi CS III

Calendarul şi locul de desfășurare a probelor
Calendarul şi locul de desfășurare a probelor Anul universitar 2022-2023 Semestrul II

Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale

Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului

Rezultatele concursului – validate de Senat

Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post

 

 


 

 

Anul universitar 2022-2023

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 27.10.2022.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 

Posturi scoase la concurs publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din 24 noiembrie 2022
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (RU 37)
Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs – Perioadă nedeterminată
Posturi didactice scoase la concurs – Perioadă determinată
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs – perioada nedeterminata
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs – perioada determinata
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale CNATDCU –  necesare şi obligatorii pentru conferirea  titlurilor de conferențiar, profesor şi CS II:
– Standarde minimale comisia 21 MV
– Standarde minimale comisia 21 IRVA
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor, conferențiar şi CS II
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar şi şef de lucrări
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru postul de Asistent universitar – perioadă determinată
Calendarul şi locul de desfășurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului 
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post

 

Anul universitar 2021-2022

Semestrul II

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunță organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 391 din 27 aprilie 2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 22.03.2022.

Toate informațiile privind calendarul şi condițiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 

Posturi scoase la concurs publicate în Monitorul Oficial al României nr. 391 din 27 aprilie 2022
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (RU 37)
Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs – Perioadă nedeterminată
Posturi de cercetare scoase la concurs – Perioadă determinată
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs – perioada nedeterminata
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs – perioada determinata
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale CNATDCU –  necesare şi obligatorii pentru conferirea  titlurilor de conferențiar, profesor şi CS I
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor, conferențiar şi CS I
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar şi şef de lucrări
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru postul de Asistent de cercetare – perioadă determinată
Calendarul şi locul de desfășurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului 
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post

 

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 1242 din 03 decembrie 2021, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 27.10.2021.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei, la adresa http://jobs.edu.ro/.

 

Posturi scoase la concurs publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1242 din 03 decembrie 2021
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (RU 37)
Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs – Perioadă nedeterminată
Posturi de cercetare scoase la concurs – Perioadă determinată
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs nedeterminata
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs – perioada determinata
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale CNATDCU –  necesare şi obligatorii pentru conferirea  titlurilor de conferențiar, profesor şi CS II
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor, conferențiar şi CS II
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar, şef de lucrări şi CS III
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru postul de CS III – perioadă determinată
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului 
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post

 

 

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 368 din 06 mai 2021, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 26 martie 2021.Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al Ministerul Educaţiei, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Posturi scoase la concurs publicate în Monitorul Oficial al României nr. 368 din 06 mai 2021
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice (RU 37)
Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs – Perioada nedeterminata
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale Comisia 21 MV
Standarde minimale Comisia 14 IRVA
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor, conferențiar şi CS I
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar şi şef de lucrări
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului 
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post


 Anul universitar 2020-2021

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 782 din 24 noiembrie 2020, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 28 octombrie 2020.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Posturi scoase la concurs în Monitorul Oficial nr. 782 din 24 noiembrie 2020
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice (RU 37)
Posturi didactice scoase la concurs – perioada nedeterminata
Descrierea si tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale Comisia 21 MV
Standarde minimale Comisia 14 IRVA
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor şi conferențiar
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent şi şef de lucrări
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficliului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere publică din tematica concursului
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post


 

Anul universitar 2019-2020

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 306 din 15 aprilie 2020, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 18 octombrie 2019.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Posturi scoase la concurs în MO 306 din 15 aprilie 2020
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice (RU 37)
Lista posturilor scoase la concurs – Perioada nedeterminata
Lista posturilor scoase la concurs – Perioada determinata
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Posturi didactice si cercetare perioada nedeterminata
Posturi cercetare perioada determinata 
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Standarde minimale CNATDCU –  necesesare si obligatorii pentru conferirea  titlurilor de conferentiar si profesor
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de profesor si conferentiar
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de asistent universitar, sef de lucrari si CS III
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații pentru posturile de CS perioada determinata
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Subiecte Prelegere Publică din Tematica Concursului 
Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post

Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 14300/20.07.2020: În situații de forță majoră (stare de asediu, de alertă sau de urgență națională sau locală, calamități naturale etc, definite conform legislației în vigoare) derularea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs, pe perioadă nedeterminată sau determinată, pot avea loc on-line, exclusiv sau parțial, prin platforma Google Meet cu participarea candidatului, a tuturor membrilor comisiei de concurs, precum și a altor persoane (în cazul probelor publice). În acest caz înregistrarea susținerii este obligatorie și se atașează dosarului de concurs.


Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 18 octombrie 2019.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la secretariatul Rectoratului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, în perioada 26.11.2019-22.01.2020.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

Posturi scoase la concurs în MO 1400 din 26 noiembrie 2019
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice (RU 37)
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs şi contestații
Decizia Rectorului de numire a comisiei de concurs si contestatii pentru postul de Conferentiar, pozitia II/B/1 din Statul de functii al Facultatii de Zootehnie şi Biotehnologii
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic şi al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Tematica concurs

Rezultatele concursului – validate de Senat
Rezultatele concursului – decizia Rectorului de numire pe post


ARHIVA

Skip to content