Istorie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Aproape 50 de ani de la înfiinţare până spre sfârşitul deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala agronomică clujeană a funcţionat cu o singura secţie – cea de Agricultură – cu durata studiilor de trei ani, iar diploma atribuită era de “agronom diplomat”.

Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. Ea a parcurs un drum ascendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat în agronomia clujeană în aceasta perioadă.

Din anul 1921, învăţământul superior agronomic din ţara noastră a fost legiferat la patru ani de studii, din care trei ani studii teoretice, iar al patrulea ca stagiu de practică în ferme de stat sau particulare. Din anul 1922, absolvenţii au primit diploma de “inginer agronom”.

În anul 1929, prin reorganizarea şi modernizarea învăţământului agronomic superior, agronomia clujeană a luat denumirea de “Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj”.

Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană (cadrele didactice, studenţii şi o parte din inventarul său) s-a refugiat la Timişoara, unde şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de “Facultatea de Agronomie Cluj – Timişoara”. În anul 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj iar din 1948 funcţionează sub denumirea de “Institutul Agronomic Cluj”, iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. în anul 1959 s-a înfiinţat Secţia de Zootehnie iar în anul 1962 Facultatea de Medicină Veterinară.

Actuala instituţie a purtat denumirea de Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur (1869-1906), apoi de Academia de Agricultură Cluj (1906-1929), fiind moştenitoarea de drept a patrimoniului Academiei de Înalte Studii Agronomice (1929-1948) şi a Institutului Agronomic (1948-1992). Universitatea a evoluat continuu de-a lungul timpului, prin diversificarea profilelor şi a specializărilor învăţământului superior agronomic.

În 1935, în cadrul Facultăţii de Agricultură a fost înfiinţat un departament de Zootehnie, care a fost transformat în 1968 în Facultatea de Zootehnie. În 1992, au fost dezvoltate noi studii de biotehnologie, astfel încât facultatea a devenit Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Facultatea de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în anul 1962, iar Facultatea de Horticultură în anul 1977. Prin hotărârea Senatului din data de 17.01.1990, Institutul Agronomic s-a structurat pe patru facultăţi: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară. Această structură a fost aprobată de Ministrul Învăţământului prin Ordinul M.I. nr. 7751/27.04.1990. În şedinţa sa din data de 26 ian. 2012, Senatul Universităţii a aprobat înfiinţarea celei de a cincea facultăţii, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor. Această decizie a fost aprobată prin HG 707/18.07.2012. Conform Hotărârii Senatului USAMV Cluj-Napoca nr. 8478/15.04.2022 (punctele 3 și 4) se aprobă înființarea Facultății de Silvicultură și Cadastru și schimbarea denumirii Facultății de Horticultură în Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală. Această modificare a structurii universității a fost aprobată în HG 433/03.08.2022 și publicată în MO 781bis/05.08.2022,  astfel că, în prezent, în cadrul USAMV Cluj-Napoca funcţionează șase facultăţi.

În baza autonomiei universitare, Senatul a hotărât ca, din anul universitar 1990/1991, „Institutul Agronomic” să primească denumirea de „Universitatea de Ştiinţe Agricole”, confirmat prin nr. 4894 din 22.03.1991. Din anul 1992 instituţia a funcţionat sub denumirea de “Universitatea de Ştiinte Agricole Cluj-Napoca”, potrivit HG 812 publicată în Monitorul Oficial 337 din 29.12.1992, iar din anul 1995, în baza OMI 4620/1995 instituţia primeşte numele de “Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca”, conform HG nr. 586/28.07.1995.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este instituţie publică de învăţământ superior, cu personalitate juridică şi deţinătoare a unui patrimoniu propriu.

USAMV Cluj-Napoca funcţionează în baza autonomiei universitare, potrivit Cartei Universităţii  şi în acord cu legislaţia actuală, prevederile Constituţiei României, Legea Educaţiei Naţionale şi cu celelalte acte normative care reglementează sistemul şi procesul de învăţământ în România.

Universitatea respectă principiile descrise în „Declaraţia Universală a drepturilor omului”, îşi asumă Declaraţia de la Lima privind Libertatea Academică şi Autonomia Instituţiilor de Învăţământ Superior, Carta Magna a Universităţilor Europene, la Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), la Consorţiul Universităţilor pentru Ştiinţele Vieţii (ICA), la Asociaţia Universităţilor Francofone (AUF), la Uniunea Universităţilor Clujene (UUC), Euromediteranean University (EMUNI) şi la Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole, EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education).

USAMV Cluj-Napoca este o instituţie academică de învăţământ şi cercetare, caracterizată prin excelenţă în procesul educativ şi de cercetare, acoperind un spectru larg de specializări din domenii specifice agriculturii, horticulturii, zootehniei, biotehnologiilor, medicinii veterinare biologiei, ingineriei mediului, cadastrului, silviculturii, ingineriei produselor alimentare.

Skip to content