Mesajul Rectorului

Învățământul superior din Transilvania se bucură de o lungă tradiție, universitatea noastră fiind fondată în anul 1869. Pe durata celor peste 145 de existență, fostul Institut de Învățământ Agronomic Cluj-Mănăştur a beneficiat de aportul unor personalități și specialiști de primă mărime din diferite domenii agricole. În prezent, universitatea noastră este una dintre cele mai prestigioase Universități de Științele Vieții din România.

În fiecare an, peste 2000 de studenți, specialiști în agricultură, horticultură, biotehnologie, zootehnie, medicină veterinară, știința și tehnologia alimentelor, absolvă cursurile universității noastre. Datorită secțiilor de studii în limbile engleză și franceză, un număr mare de studenți străini se alătură studenților români, într-unul dintre cele mai atractive campusuri din țară.

În ultimul deceniu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV) a cunoscut o dezvoltare impresionantă, mai ales în urma modificării misiunii și strategiei sale pentru a deveni o universitate de cercetare.

În urma evaluării naționale ARACIS, universitatea a primit cele mai bune aprecieri. Totodată, universitatea noastră a fost evaluată de două ori de către Asociația Universităților Europene fiind clasată recent în Top 12 al celor mai bune universități de cercetare avansată și educație din România.

Personalul didactic și studenții (peste 7000) beneficiază de tehnologie de ultimă oră și de facilități pentru desfășurarea studiilor teoretice și a cursurilor practice. De asemenea, în cadrul universității se desfășoară proiecte de cercetare în laboratoare, centre de cercetare, institute și spitale veterinare dotate cu echipamente performante. Campusul universității noastre se mândrește cu o bibliotecă dotată cu echipament modern și cu o fermă pilot care se întinde pe o suprafață de mai mult de 2000 de hectare.

Un mare număr de membri din cadrul personalului didactic și dintre studenți au beneficiat de burse de studiu în cadrul universităților din diferite țări membre ale Uniunii Europene. Mai mult de 200 de studenți vizitează universitatea în fiecare an, în timp ce 300 de studenți beneficiază de burse în cadrul programelor Erasmus sau Leonardo pentru a studia în străinătate.

USAMV acordă cercetării și inovației un loc de primă importanță, în consecință, un procent semnificativ din bugetul universității provine din granturi naționale și internaționale. De asemenea, universitatea oferă anual granturi de cercetare tinerilor cercetători și găzduiește un simpozion internațional care atrage mai mult de 600 de participanți.

Pe plan internațional, USAMV are o activitate foarte intensă. Universitatea are încheiate acorduri de colaborare cu universități și institute de cercetare din peste 40 de țări, contribuind ca membru activ în activitatea unor asociații internaționale ca: EUA, ICA, CASEE, DRC, GCHERA, AUF, UBS, etc.

Cred cu fermitate că prin intermediul noului program “Strategy to 2020”, USAMV va continua să se dezvolte și să își aducă aportul printr-o cercetare și educație, la cel mai înalt nivel, la progresul agriculturii din România și la implementarea noii strategii a UE cu privire la regiunea Dunării în domeniul Științelor Vieții

RECTOR,
Prof. dr. Cornel Cătoi

Skip to content