Audit intern

  • ajută instituția să-și ȋndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică;
  • evaluează și ȋmbunătățește eficiența și  eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului  și a proceselor  de administrare;
  • auditează: angajamentele bugetare și legale; plățile asumate prin angajamente bugetare și legale; constituirea veniturilor publice; modul ȋn care este organizat sistemul de luare a deciziilor; sistemele informatice; vȃnzarea, gajarea, concesionarea sau ȋnchirierea de bunuri din patrimonial propriu.

Carta Audit Intern

Raport audit 2015
Raport audit 2016
Raport audit 2017: Raport privind activitatea de audit 2017, Anexe 17 si 18, XXXX
Raport audit 2018
Raport audit 2019
Raport audit 2020
Raport audit 2021

sitefilme.com

Regulamentul de Organizare al Compartimentului de Audit