Servicii

Eliberarea permisului de bibliotecă

 • carte de identitate sau  paşaport (pentru studenţii străini)
 • carnetul de student sau legitimţia de serviciu (pentru salariaţii USAMV şi cititorii externi)
 • 1 fotografie ¾
 • taxa pentru eliberarea legitimaţiei de bibliotecă : 50 lei pentru cititorii externi; 7,5 lei pentru personalul USAMV; 15 lei eliberarea duplicatului legitimaţiei (pentru toţi utilizatorii)

Servicii gratuite

 • Accesul la catalogul on-line (1979 – până în prezent) utilizând sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci LIBERTY3
 • Consultarea publicaţiilor în sala cu acces liber la raft
 • Împrumutul publicaţiilor la domiciliu
 • Asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi în bazele de date on-line
 • Consultarea CD-ROM-urilor si a DVD-ROM-urilor
 • Accesul la Internet

Servicii contra cost

 • Împrumut interbibliotecar intern şi internaţional
Skip to content