Consiliul de Administraţie

Cornel catoi

Prof. dr. Cornel CĂTOI

RECTOR

Program audienţe: miercuri 13:00-16:00
Tel: + 40 264 596384, int. 102
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: cornel.catoi@usamvcluj.ro, rector@usamvcluj.ro

 

 

PRORECTOR DIDACTIC
Prof. dr. Ioana Delia POP
Program audienţe: marti-joi 9.00-11.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 406
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: popioana@usamvcluj.ro
PRORECTOR CERCETARE
Prof. dr. Dan C. VODNAR
Program audienţe:
marti 9.00-13.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 213
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro
PRORECTOR ACTIVITĂȚI SOCIALE
ȘI STUDENȚEȘTI
Prof. dr. Leon MUNTEAN
Program audienţe:
joi 10.00-14.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 407, 284
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: lmuntean@usamvcluj.ro
PRORECTOR RELAŢII INTERNAŢIONALE
Prof. dr. Andrei MIHALCA
Program audienţe:
marti 10.00-14.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 165
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: amihalca@usamvcluj.ro
Bun AndreeaPRORECTOR ASIGURAREA CALITĂȚII
Prof. dr. Andrea BUNEA
Program audienţe:
marti 9.00-13.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 126
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: andrea.bunea@usamvcluj.ro
PRORECTOR ÎN RELAȚIA CU MEDIUL
SOCIO-ECONOMIC
Prof. dr.  Adrian Nechita OROS
Program audienţe: joi 10.00-14.00
Tel: + 40 264 596 384, int. 164
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: adrian.oros@usamvcluj.ro
DIRECTOR CSUD
Prof. dr. Adela PINTEA
Tel: + 40 264 596 384, int. 394
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: apintea@usamvcluj.ro
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Tel: + 40 264 596 384, int. 149
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: 
DECAN FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Prof. dr. Roxana VIDICAN
Tel: + 40 264 596384, int. 174
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro
DECAN FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ȘI AFACERI ÎN DEZVOLTARE RURALĂ
Prof. dr. Mugurel JITEA
Tel: + 40 264 596384, int. 379
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro
DECAN FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII
Prof. dr. Daniel DEZMIREAN
Tel: + 40 264 596384, int. 202
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro
DECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Prof. dr. Nicodim Fiț
Tel: + 40 264 596384, int.163
Fax: + 40 264 593 792
E-mail:nfit@usamvcluj.ro
DECAN FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
Prof. dr. Elena MUDURA
Tel: + 40 264 596384, int. 274
Mob: + 40 749 054 055
E-mail: elena.mudura@usamvcluj.ro
DECAN FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI CADASTRU
Prof. dr. Tudor SĂLĂGEAN
Tel: + 40264596384 int. 378
Mob: + 40 744514344
E-mail: tudor.salagean@usamvcluj.ro 
Prefect Studenți
Ștefan Florin BONCHIȘ
Tel: + 40 264 596384
Mob: + 40 757 109 559
Fax: + 40 264 593 792
Email:prefectul.studentilor@usamvcluj.ro
Invitați permanenți:

Ec. Aurelia Marian, contabil șef
Ing. Teodora Pușcas, secretar șef
Prof. dr. Florinel Brudașcă, președinte sindicat
Ec. Dana Mureşan, şef birou resurse umane
Jr. Silvia Mihali, şef oficiu juridic