Direcţia Economică

Direcţia Economică compusă din 3 birouri:

Ec. Dr. Aurelia MARIAN
Director economic
tel: 0264-596384 int.238
e-mail : aurelia.marian@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 – 14.00

Birou Contabilitate: efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii; conduce evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe toate surse de finanţare.

   
ec. Maricari Ioana Loredana
Şef serviciu contabilitate
tel:264-596384 int. 248
e-mail: ioana.maricari@usamvcluj.ro
Alb Ana-Maria
tel:264-596384 int. 248
e-mail: ana-maria.alb@usamvcluj.ro
Ec. Sporea Dalia
tel:264-596384 int. 277
e-mail: dalia.sporea@usamvcluj.ro
Marian Daniela
tel:264-596384 int. 248
e-mail: daniela.marian@usamvcluj.ro
Borodi Marinela
tel:264-596384 int. 277
e-mail: marinela.borodi@usamvcluj.ro
Ec. Kirr Cleopatra
tel:264-596384 int. 277
e-mail: cleopatra.kirr@usamvcluj.ro

Birou Financiar: asigură efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetele anuale: finanţare de bază, complementară, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări); asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, Trezorerie şi bănci comerciale, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite; întocmeşte şi depune trimestrial bilanţuri contabile.

   
ec. Victoria TĂTAR
Şef serviciu financiar
tel:264-596384 int. 130
e-mail: victoria.tatar@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 – 14.00
Ec. Stan Alina
tel:264-596384 int. 130
e-mail: alina.stan@usamvcluj.ro
Ec. Laslo Annamaria
tel:264-596384 int. 130
e-mail: annamaria.laslo@usamvcluj.ro
Ec. Fârţală Mariana
tel:264-596384 int. 130
e-mail: mariana.fartala@usamvcluj.ro
Ec. Hușovschi Adriana
tel:264-596384 int. 130
e-mail: adriana.husovschi@usamvcluj.ro
Ec. Cecan Iuliana
tel:264-596384 int. 130
e-mail: iuliana.cecan@usamvcluj.ro

Casierie

Adresa: Cluj-Napoca, Str. C. Mănăştur, nr.3-5
Tel.0264 – 596384, int. 156

Persoană de Contact Dan Oana-Bianca

Program cu publicul
08.00 – 09.30
12.30 – 14.30

  • Birou financiar-contabilitate statiuni didactice asigură efectuarea operaţiunilor financiar-contabile din sursele statiunilor USAMV prevăzute în bugetele anuale, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite.

Şef birou financiar contabil SDE-USAMV

Ec.  Aurelia Câmpan

tel:264-596384 int.405

e-mail: aurelia.campan@usamvcluj.ro

Skip to content