Direcţia Financiar Contabilă

Direcţia Financiar – Contabilă are în compunere două servicii.

Ec. Dr. Aurelia MARIAN
Director financiar – contabil
tel: 0264-596384 int.238
e-mail :aurelia.marian@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 – 14.00

Serviciul Contabilitate: efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii; conduce evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare.

   
Şef seviciu ec. Maricari Ioana Loredana
Şef serviciu contabilitate
tel:264-596384 int. 130
e-mail: ioana-loredana.pop@usamvcluj.ro
 
Ec. Perijoc Norica
tel:264-596384 int. 277
e-mail: norica.perijoc@usamvcluj.ro
Ec. Hușovschi Adriana
tel:264-596384 int. 277
e-mail: adriana.husovschi@usamvcluj.ro
Moldovanu Ana
tel:264-596384 int. 248
e-mail: ana.moldovanu@usamvcluj.ro
Ec. Kirr Cloepatra
tel:264-596384 int. 277
e-mail: cleopatra.kirr@usamvcluj.ro
Alb Ana-Maria
tel:264-596384 int. 248
e-mail: ana-maria.alb@usamvcluj.ro
Marian Daniela
tel:264-596384 int. 248
e-mail: daniela.marian@usamvcluj.ro

Serviciul Financiar: asigură efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetele anuale: finanţare de bază, complementară, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări); asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, Trezorerie şi bănci comerciale, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite; întocmeşte şi depune trimestrial bilanţuri contabile.

   
Şef seviciu ec. Adriana RUSU
Şef serviciu financiar
tel:264-596384 int. 130
e-mail: adriana.rusu@usamvcluj.ro
Program de audienţe: 11.00 – 14.00
 
Ec. Laszló Annamária
tel:264-596384 int. 130
e-mail: annamaria.laslo@usamvcluj.ro
Ec. Tătar Victoria
tel:264-596384 int. 130
e-mail: victoria.tatar@usamvcluj.ro
Ec. Stan Alina
tel:264-596384 int. 130
e-mail: alina.stan@usamvcluj.ro
Ec. Churuţiu Corina
tel:264-596384 int. 277
e-mail: corina.churutiu@usamvcluj.ro

Casierie

Adresa: Cluj-Napoca, Str. C. Mănăştur, nr.3-5
Tel.0264 – 596384, int. 156

Persoană de Contact
Dan Oana-Bianca

Program cu publicul
08.00 – 09.30
12.30 – 14.30