Direcţia General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică a Universităţii, în următoarele domenii:

  • patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare, întreţinere;
  • investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere;
  • salarizare şi gestionarea resurselor umane;
  • activităţi universitare: biblioteci, reţele de calculatoare, telecomunicaţii, etc.;
  • gestionarea căminelor şi cantinelor.

 

Director General Administrativ

Director General Administrativ

Tel. 0264596384
e-mail: