Serviciul Aprovizionare

  • este subordonat Direcției pentru Achiziții publice, Aprovizionare și Desfacere
  • achiziționează prin proceduri conform legislaţiei în vigoare, produse (materialele, obiectele de mică valoare şi mijloace fixe), servicii și lucrări necesare procesului didactic, de cerecetare și administrativ;
  • efectuează lucrările de recensământ și inventariere a obiectelor de mică valoare și a mijloacelor fixe.

 

   
Ing. Toboşi Mirela Carmen
Șef Serviciu Aprovizionare
tel: 0264596384 int. 239
tel: 0748076110
e-mail: mirela.tobosi@usamvcluj.ro
 
Ing. Timişer Dănuţ Dorel
Administrator Patrimoniu
tel:  0264596384 int. 239
e-mail: dan.timiser@usamvcluj.ro
Ing. Bia Dorin Cornel
Administrator Patrimoniu
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: dorin.bia@usamvcluj.ro
Ing. Potra Sorin Traian
Administrator Patrimoniu
tel: 0264296384 int. 239
e-mail: sorin.potra@usamvcluj.ro

Ec. Ghiran Sonia Adina
Administrator Patrimoniu
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: sonia.ghiran@usamvcluj.ro

Ec. Chiorean Mihaela
Administrator Patrimoniu
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: mihaela.chiorean@usamvcluj.ro

Ec. Chetan Talihan Amalia Bianca
Administrator Patrimoniu
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: amalia.talihan@usamvcluj.ro

Ing. Campean Alexandra Ilinca
Administrator Patrimoniu
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: alexandra.campea@usamvcluj.ro