Birou Aprovizionare şi desfacere

  • este subordonat Direcției pentru Achiziții publice, Aprovizionare și Desfacere
  • achiziționează prin proceduri conform legislaţiei în vigoare, produse (materialele, obiectele de mică valoare şi mijloace fixe), servicii și lucrări necesare procesului didactic, de cerecetare și administrativ;
  • efectuează lucrările de recensământ și inventariere a obiectelor de mică valoare și a mijloacelor fixe.
   
Ing. Toboşi Mirela Carmen
Șef birou Aprovizionare și desfacere
tel: 0264596384 int. 239
e-mail: mirela.tobosi@usamvcluj.ro
 
Ing. Timişer Dănuţ Dorel

tel:  0264596384 int. 239
e-mail: dan.timiser@usamvcluj.ro

Ing. Bia Dorin Cornel

tel: 0264596384 int. 157
e-mail: dorin.bia@usamvcluj.ro

Ing. Potra Sorin Traian

tel: 0264296384 int. 157
e-mail: sorin.potra@usamvcluj.ro

Ec. Ghiran Sonia Adina

tel: 0264596384 int. 239

Ec. Chiorean Mihaela

tel: 0264596384 int. 239

Ec. Pintea Gabriela
 
tel: 0264596384 int. 157